Санал асуулга:

2014 оны эцэст инфляци нэг оронтой тоонд гарах уу?

2011/04/18-с хойш

Нийт хандалт
2.750.906

  Статистик Алт, мөнгөний үнэ Буцах

Алт, мөнгөний үнэТа он, сараа сонгоно уу:
 
Алт Мөнгө
Авах Зарах Авах Зарах
9/16/2014 73,000.61 73,178.48 927.29 1,105.16
9/15/2014 72,841.51 73,019.39 927.34 1,105.22
9/12/2014 73,434.35 73,612.26 931.09 1,109.00
9/11/2014 73,933.93 74,111.65 948.46 1,126.19
9/10/2014 74,163.77 74,341.38 947.21 1,124.81
9/9/2014 74,169.21 74,346.37 956.05 1,133.21
9/8/2014 74,492.83 74,669.78 951.36 1,128.30
9/5/2014 74,731.58 74,908.32 954.99 1,131.73
9/4/2014 73,843.53 74,019.00 941.69 1,117.16
9/3/2014 73,270.08 73,443.98 939.06 1,112.96
9/2/2014 74,381.03 74,554.89 955.62 1,129.48
9/1/2014 74,689.36 74,864.04 958.98 1,133.66