2014.11.04: Монголбанкны 2014 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Захирлуудын зөвлөлийн хурлаар Монголбанкны 2013 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудитын үйлчилгээ үзүүлсэн гэрээг дүгнэсэн актыг хэлэлцээд “Эрнст энд Янг Монголия Аудит” ХХК-тай байгуулсан “Аудитын гэрээт ажлын захидал” болон аудитын үйлчилгээ үзүүлэх тухай гэрээний дагуу Монголбанкны 2014 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудитын үйлчилгээг “Эрнст энд Янг Монголия Аудит” ХХК-иар үргэлжлүүлэн хийлгэхээр шийдвэрлэлээ.    |    2014.10.15: Монголбанк Програм зохиогч ажилд авна.    |    2014.09.30: Монголбанкинд минибус (minivan) нийлүүлэх тендер шалгаруулалтын урилга.    |   


Санал асуулга:

2014 оны эцэст инфляци нэг оронтой тоонд гарах уу?

2011/04/18-с хойш

Нийт хандалт
3.192.452

  Статистик Алт, мөнгөний үнэ Буцах

Алт, мөнгөний үнэТа он, сараа сонгоно уу:
 
Алт Мөнгө
Авах Зарах Авах Зарах
11/21/2014 71,865.77 72,047.40 799.18 980.81
11/20/2014 72,172.27 72,353.76 802.18 983.67
11/19/2014 71,883.09 72,064.34 801.76 983.01
11/18/2014 71,230.80 71,411.97 797.16 978.33
11/17/2014 70,343.93 70,524.91 745.07 926.05
11/14/2014 69,923.30 70,104.34 768.78 949.81
11/13/2014 70,013.07 70,193.90 760.71 941.54
11/12/2014 69,481.89 69,662.60 757.16 937.87
11/11/2014 69,809.09 69,989.79 763.14 943.84
11/10/2014 69,356.61 69,537.30 748.08 928.77
11/7/2014 68,777.80 68,958.48 739.57 920.25
11/6/2014 68,426.84 68,607.07 740.14 920.37
11/5/2014 69,922.27 70,102.56 788.47 968.76
11/4/2014 69,877.94 70,057.92 788.92 968.90
11/3/2014 69,531.31 69,710.94 790.37 970.00