Монголбанк

Эдийн Засгийн Судалгаа, Сургалтын Хүрээлэн


Буцах

Хамтын ажиллагаа


Дотоодын судалгаа, сургалтын хүрээлэн, төвүүд

Монгол Улсын эрдэм, шинжилгээний хүрээлэн төвүүдтэй хамран судалгаа, сургалтыг хийх, нийгэм эдийн засгийн судалгааны чиглэлээр тулгамдаж байгаа асуудлууд, түүнийг шийдвэрлэхэд шаардлагатай суурь судалгааг хамтан хийдэг. Мөн талуудын харилцан сонирхол бүхий сэдвээр сургалт, арга зүй, эрдэм шинжилгээ, судалгааны материал харилцан солилцох тал дээр нээлттэй байдаг.

Олон улсын судалгаа, сургалтын хүрээлэн, төвүүд

Олон улсын санхүүгийн байгууллага, бусад орны төв банкнуудын сургалтын төвүүдтэй харилцаа холбоо тогтоож, хамтын ажиллагаа бэхжүүлэх, хамтарсан сургалтуудыг зохион байгуулах, бусад орны судлаач, төлөөллийг урьж сургалт зохион байгуулах ажлыг шат дараалалтай хийж байна. 2018 доорх олон улсын болон бусад орны төв банкнуудтай холбоо тогтоож, хамтран ажиллах тал дээр санал солилцсон.

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.