Монголбанк

Буцах

 
"Хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монголбанк Засгийн газартай байгуулсан гэрээ, хэлцлийн талаархи мэдээллийг тухай бүр олон нийтэд мэдээлнэ."
 
/Төв Банк /Монголбанк/-ны тухай хуулийн 34-р зүйл/


Монголбанк, Засгийн газрын хооронд байгуулсан гэрээ, хэлцлийн талаархи мэдээлэл

Гэрээний дугаар Гэрээний
төрөл/зориулалт
Гэрээ байгуулсан огноо Гэрээ дуусах огноо Гэрээний дүн (тэрбум төг) Жилийн хүү (%)
1 ЗГЭБ-Б-/365/-Т-0902 Улсын төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх бондын гэрээ 2009.12.31 2010.12.31 60.0 5.00
ЗГЭБ-Б-/365/-Т-0903 2009.12.31 2010.12.31 55.0 7.50
ЗГЭБ-Б-/365/-Т-0904 2009.12.31 2010.12.31 55.0 10.00
2 0310/89 Зоос банкинд олгосон зээлийг үнэт цаасжуулах бондын гэрээ 2010.03.22 2014.03.22 11.0 0.10
2010.03.22 2015.03.22 11.0 0.10
2010.03.22 2016.03.22 11.0 0.10
3 0310/88 Төрийн албан хаагчийн 4000 орон сууцны санхүүжилтийн эх үүсвэр бүрдүүлэх 2010.03.31 2015.03.31 6.0 БХЗ-ын ЖДХ*
2010.05.14 2015.05.14 6.0
2010.06.22 2015.06.22 4.3
2010.07.19 2015.07.19 13.7

*-тус гэрээнд бондын хүү нь жилийн 7.8 хувийн дээд хязгаартай, БХЗ-ын жигнэсэн дундаж хүү байх болно

 

 

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.