Монголбанк

Буцах

Эдийн засгийг энгийнээр

Бодлого боловсруулагчид, багш, сурагч болон олон нийтэд зориулан эдийн засгийн гол гол ухагдахуунуудын талаар ерөнхий ойлголтуудыг хялбаршуулан, тодорхой жишээгээр баяжуулан тайлбарлаж Макро эдийн засгийн бодлогын хэлэлцүүлгүүдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой “Эдийн засгийг энгийнээр” хэмээх нэртэй цуврал сэтгүүлийн анхны дугаарыг эрхлэн гаргасныг хүлээн авна уу. Макро эдийн засгийн бодлого, тухайлбал, төсөв, мөнгөний бодлого гэх мэт хэвшиж тогтсон мэт боловч цаанаа нарийн тооцоо, онолын үндэслэл бүхий бодлогуудын чанарт бодлогын “зах зээлийн” нөгөө тал болох хэрэглэгчдийн боловсрол нэн чухал нөлөөтэй байдгийг харгалзан үзэж энэхүү сэтгүүл уншигчиддаа хүрч байна.


Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.