Монголбанк

Буцах

Мөнгөний статистикт оруулсан өөрчлөлтүүд

Зарим банкуудын бүртгэлийг залруулснаас 2011 оны 12 дугаар сард статисткик мэдээлэлд дараах засварыг оруулав. Банкуудын 2011 оны 8-11 дүгээр сарын нэгдсэн тайлангийн пассив талд улсын байгууллагын хугацаатай хадгаламж 10 тэрбум төгрөгөөр буурч, Засгийн газрын хадгаламж энэ хэмжээгээр нэмэгдэв.

Бюллетеньд: Дээрх өөрчлөлтийн улмаас нийт мөнгө /М2/ 2011 оны 8-11 дүгээр саруудад 10 тэрбум төгрөгөөр буурав.

ҮСХ-ноос ирүүлсэн Улсын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн 2010 оны 12 дугаар сарын мэдээлэл өөрчлөгдсөн тул эх үүсвэрийн мэдээллийн дагуу өөрчлөлтүүдийг оруулав.

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.