Монголбанк

Буцах

Монголбанкны хяналтын зөвлөлийн хурлын мэдээлэл

Огноо: 2016/09/26

Монголбанкны Хяналтын зөвлөлийн ээлжит хурал 2016  оны 09 дүгээр сарын 26-нд болж, Монголбанкны санхүүгийн зах зээлийн явц, эрсдэлийн байдалтай танилцсан дүнгийн тухай гишүүн Ж.Үнэнбатын мэдээлэл; Монголбанкны судалгаа, статистикийн газрын статистик судалгааны ажлын байдал, явцтай танилцаж тус газрын захирал Д.Ган-Очирын сонсгол, Монголбанкны авлага барагдуулах ажлын 2016 оны эхний хагас жил хүртэлх тайлангийн тухай болон бусад асуудлын хүрээнд Монголбанкны санхүүгийн II улирлын тайлан, Монголбанкны Дотоод аудитын газрын 2016 оны II улирлын тайлангийн  талаар гишүүн Д.Нямаа мэдээлэл хийв.

Хэлэлцсэн асуудалтай холбогдуулан БНХАУ-ын Ардын банктай байгуулсан своп хэлцлийн асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэх, гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах, цэвэр нөөцийг сэргээх, валютын нөөцийг олон улсын тоон мэдээлэл түгээх тусгай стандартын дагуу мэдээлж ажиллах журамд шилжих, судалгаа, статистикийн ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийг тодорхой, бодитой гаргаж дүгнэж байх, судалгааг оновчтой байдлаар зохион байгуулах, цаг үеийн нэн тулгамдсан асуудлаар явуулж ажиллах, эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж болох хүчин зүйлийн болзошгүй үр дагаврыг урьдчилан  тооцож, бууруулах талаар санал зөвлөмж дэвшүүлсэн судалгаа, статистикийн ажлын үр дүнг шийдвэр гаргагч, бодлого боловсруулагчид хүргэж ажиллахад анхаарах, төлөгдөх эсэх нь эргэлзээтэй гэж үзэж, болзошгүй эрсдэлийн сан байгуулсан авлагуудыг нарийвчлан судалж, найдваргүй гэдгийг тогтоосон авлагыг зохих шийдвэрийн дагуу дансаас хасах арга хэмжээ авах, авлагын бүртгэл хяналт, авлага барагдуулах ажлын удирдлага, зохион байгуулалтыг сайжруулж, холбогдох хууль, эрх зүйн бусад актын хүрээнд шийдвэрлэж ажиллахыг Монголбанкны Ерөнхийлөгчид тус тус зөвлөв.
 

МОНГОЛБАНКНЫ ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛ

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.