Санал асуулга:

2015 оны эцэст инфляци нэг оронтой тоонд гарах уу?

2011/04/18-с хойш

Нийт хандалт
3.192.4522015.05.29:2015/01 улирлын Монгол Улсын гадаад секторын тойм

2015.05.29:Монголбанк 1 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2015.05.28:МБ валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа

2015.05.27:Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдээ

2015.05.27:Д.Төрбат: Зээлийн төлбөрөө ерээс дээш хоногоор хоцроовол чанаргүйд тооцно /www.news.mn/

2015.05.27:2015/04 сарын ипотекийн зээлийн тайлан

2015.05.26:2015/04 сарын статистикийн мөнгөний тойм

2015.05.25:Монголбанкны нэрэмжит оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал боллоо

2015.05.25:Төлбөрийн тэнцлийн 2015 оны 1 дүгээр улирлын гүйцэтгэл

2015.05.20:Засгийн газрын бондын арилжааны мэдээ

2015.05.19:2015/04 сарын банкуудын нэгдсэн тайлан тэнцэл

2015.05.18:2015/04 сарын статистикийн бюллетень

2015.05.18:МБДЕ Э.Батшугар: Эдийн засаг хөрсөн дээрээ буучихсан учраас “Стэнд бай” хөтөлбөрийн хэрэгцээ шаардлага алга /www.gogo.mn/

2015.05.14:2015/04 сарын гадаад худалдааны тойм

2015.05.13:2015/04 сарын Улаанбаатар хот болон улсын инфляци

2015.05.12:2015/04 сарын орон сууцны үнийн индекс

2015.05.12:2015/01 улирлын орон нутаг дахь банкуудын тайлан

2015.05.11:Монголбанк 4 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2015.05.11:2015/01 улирлын aрилжааны банкуудын зээлийн тайлан

2015.05.08:МБТДЕ Б.Жавхлан: Бодлогын баримтууд уялдаатай батлагддаг

2015.04.24:Монголбанкны хяналтын зөвлөлийн хурлын мэдээлэл

2015.04.17:Банкны хувь нийлүүлсэн xөрөнгийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэн тогтоолоо

2015.04.10:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2015/02

2015.03.27:МБ үйлчилгээний шимтгэлийн ерөнхий нөхцөл шинэчлэгдэн батлагдлаа

2015.03.26:2014/04 улирлын Монгол Улсын Гадаад өрийн статистик

2015.03.25:2015/01 улирлын инфляцийн төлөв байдлын тайлан

Архив


2015.04.10:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2015/02

2015.01.14:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2015/01

2014.07.30:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/02

2014.02.11:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/01

2013.06.24:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/04

Архив


2015.05.25:Эдийн засгийн чиглэлээр оюутнууд илтгэл тавив /www.mass.mn/

2015.05.12:Хуучин орон сууцны үнэ огцом буурчээ /www.news.mn/

2015.05.11:Хямралын гоё тоонууд /www.news.mn/

2015.04.22:Юань нөөцийн валют болох уу? /www.news.mn/

2015.04.14:Үнэ цэнэгүй ч өртөг шингэсэн төгрөг /www.gogo.mn/

Архив

 
 
Инфляци: 2015/04 сар     График

Сарын Оны эхнээс Жилийн
Улаанбаатар 0.8 2.4 8.8
Улс 0.9 2.9 9.2
Зорилтот < 7%

Эх сурвалж: ҮСХ.
Oрон сууцны үнийн индекс:
Индекс
2015/04 cap 1.165

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч XXK
Мөнгөний үзүүлэлт: 2015/04 сар

Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 2205.6 -15.1
М2 мөнгө 9705.0 -4.9
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 03-р сар
1323.9 -31.9
Монголбанкны хүү
Бодлогын хүү 13.0%
Овернайт репо 15.0%
Овернайт Хадгаламж 11.0%
Репо 13.5%

2015.04.10-нд шинэчлэв.
Монголбанкнаас зарласан ханш:

График

          6/1/2015                   ₮
1 USD 1,907.32
1 EUR 2,084.61
1 CNY 307.58
1 GBP 2,916.77
1 RUB 36.13


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.
ТБҮЦ-ны арилжаа

Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
05/29 1 13.00 1020025 06/03
05/11 4 13.50 50000 06/08
Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш: 2015/05/28

МБ-наас худалдан авах МБ-нд худалдах
- -
БХЗ-ын хүү: 2015/03 сар

Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 13.00      1 саp 13.16
Репо 13.01      2 саp 13.00
Зээл -      3 саp -
Хадгаламж  12.99      3-6c 12.50
Овернайт 13.37     
 
ЖДХ 13.18      ЖДХ 13.18
Алт, мөнгө (₮/гр*) : 5/29/2015

Авах Зарах**
Алт 72,741.12 72,925.74
Мөнгө 841.88 1,026.50

* 1 трой унци = 31.1034768 гр
** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.