Санал асуулга:

2014 оны эцэст инфляци нэг оронтой тоонд гарах уу?

2011/04/18-с хойш

Нийт хандалт
2.187.6762014.04.18:Монголбанк 1 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2014.04.18:2014/03 сарын гадаад худалдааны тойм

2014.04.18:2014/03 сарын статистикийн бюллетень

2014.04.17:МБ валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа

2014.04.17:Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдээ

2014.04.16:2014/03 сарын банкуудын нэгдсэн тайлан тэнцэл

2014.04.16:Орон сууцны зээлийн статистик

2014.04.14:2014/03 сарын Улаанбаатар хот болон улсын инфляци

2014.04.11:Эрдэм шинжилгээний хамтын ажиллагаа, судалгаа хийх чадавхийг бэхжүүлэх талаар хамтран ажиллах харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2014.04.09:Засгийн газрын бондын арилжааны мэдээ

2014.04.07:Тээвэр хөгжлийн банкны талаар Монголбанкны Тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгч Б.Жавхлангийн Үндэсний шуудан сонинд өгсөн тодруулга

2014.04.07:Банкны хүү, шимтгэл, хураамжийн мэдээлэл

2014.04.01:Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн хуралдаан боллоо

2014.03.31:Төлбөрийн системийн 2013/04 улирлын тайлан

2014.03.31:Хяналтын зөвлөлийн хурлын мэдээлэл

2014.03.28:Төлбөрийн тэнцлийн 2014 оны 2-р сарын урьдчилсан гүйцэтгэл

2014.03.28:2014/02 сарын статистикийн мөнгөний тойм

2014.03.27:2014/02 сарын ипотекийн зээлийн тайлан

2014.03.21:2014/02 сарын инфляцийн задаргаа

2014.03.17:Монголбанк 4 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2014.03.11:Эрдэм шинжилгээний хамтын ажиллагаа, судалгаа хийх чадавхийг бэхжүүлэх талаар хамтран ажиллах харилцан ойлголцлын санамж бичиг

Архив


2014.02.11:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/01

2013.06.24:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/04

2013.04.05:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/03

2013.02.28:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/02

2012.10.26:Мөнгөний бодлогын зөвлөл байгууллаа

Архив


2014.04.02:Ч.Нарантуяа: Аливаа бодлого судалгаанд суурилснаар зөв шийдэлд хүрнэ /www.mongolianeconomy.mn/

2014.04.02:Бурхан гурван хүслийн хоёрыг л зөвшөөрсөн учраас /www.assa.mn/

2014.01.27:Хөдөлмөрийн бүтээмж ба төгрөгийн өрсөлдөх чадвар /www.mongolianeconomy.mn/

2014.01.15:Ч.Отгочулуу: Шууд алт үйлдвэрлэхгүй учраас энэ хууль Оюутолгойд үйлчлэхгүй /www.topmedee.mn/

2014.01.14:Д.Бямбасүрэн: Эдийн засгийн тусгаар тогтнолоо худалдчихсан юм даа /www.news.mn/

2014.01.10:УС самрагчид /www.mongolnews.mn/

Архив

 
 
Инфляци: 2014/03 сар     График

Сарын Оны эхнээс Жилийн
Улаанбаатар 0.5 3.3 11.9
Улс 0.8 3.5 12.4
Зорилтот <8%

Эх сурвалж: ҮСХ.
Мөнгөний үзүүлэлт: 2014/02 сар

Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 3131.1 37.9
М2 мөнгө 9847.8 36.1
Монголбанкны хүү
Бодлогын хүү 10.5%
Овернайт репо 12.5%
Овернайт Хадгаламж 8.5%
Репо 11.0%

2013.06.24-нд шинэчлэв.
Валютын зарласан ханш:  График

          4/20/2014                   ₮
1 USD 1,781.38
1 EUR 2,461.78
1 CNY 286.26
1 GBP 2,990.58
1 RUB 50.09


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.
ТБҮЦ-ны арилжаа

Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
04/18 1 10.50 377920 04/21
04/14 4 10.84 200000 05/12
Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш: 2014/04/17

МБ-наас худалдан авах МБ-нд худалдах
1779,01 -
БХЗ-ын хүү: 2014/02 сар

Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 10.52      1 саp 9.76
Репо 10.53      2 саp -
Зээл -      3 саp 10
Хадгаламж  8.52      3-6c 12.51
Овернайт 10.63     
 
ЖДХ 9.78      ЖДХ 9.78
Алт, мөнгө (₮/гр*) : 4/18/2014

Авах Зарах**
Алт 74,164.58 74,336.26
Мөнгө 951.09 1,122.77

* 1 трой унци = 31.1034768 гр
** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.