Санал асуулга:

2014 оны эцэст инфляци нэг оронтой тоонд гарах уу?

2011/04/18-с хойш

Нийт хандалт
2.750.9062014.08.21:МБ валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа

2014.08.21:2014/07 сарын ипотекийн зээлийн тайлан

2014.08.20:Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдээ

2014.08.20:Монголбанк 1 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2014.08.20:Орон сууцны зээлийн статистик

2014.08.19:2014/07 сарын гадаад худалдааны тойм

2014.08.18:2014/07 сарын орон сууцны үнийн индекс

2014.08.18:2014/07 сарын банкуудын нэгдсэн тайлан тэнцэл

2014.08.18:2014/07 сарын статистикийн бюллетень

2014.08.13:Засгийн газрын бондын арилжааны мэдээ

2014.08.12:2014/07 сарын Улаанбаатар хот болон улсын инфляци

2014.08.11:Валютын зээл хүсэгчдэд зориулсан гарын авлага

2014.08.04:Монголбанк 4 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2014.08.01:Банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, түүнд хяналт тавих журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2014.08.01:2014/02 улирлын Иргэд, ЖДҮ эрхлэгч ААН-д олгосон зээлийн тайлан

2014.08.01:2014/02 улирлын арилжааны банкуудын зээлийн тайлан

2014.07.31:Төлбөрийн тэнцлийн 2014 оны эхний 6 сарын урьдчилсан гүйцэтгэл

2014.07.30:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/02

2014.07.29:2014/06 сарын статистикийн мөнгөний тойм

2014.07.25:Мөнгөний статистикт оруулсан өөрчлөлт

Архив


2014.07.30:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/02

2014.02.11:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/01

2013.06.24:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/04

2013.04.05:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/03

2013.02.28:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/02

2012.10.26:Мөнгөний бодлогын зөвлөл байгууллаа

Архив


2014.08.13:С.Болд: Толинд чи муухай харагдаж байвал ТОЛИО ХАГАЛАХ УУ эсвэл ӨӨРИЙГӨӨ ... /www.ikon.mn/

2014.08.01:Ө.Ганзориг: Бодлогын хүүг тодорхой хэмжээгээр өсгөх орон зай бий /www.unen.mn/

2014.08.01:Д.Болдбаатар: Макро эдийн засгийн тогтвортой байдалд учирч болзошгүй эрсдэлээс сэргийлэх зорилгоор мөнгөний бодлогыг хатууруулсан /www.news.mn/

2014.07.31:Б.Отгонтөгс: Инфляци нэг оронтой тоонд хүрэх боломжтой /www.news.mn/

2014.06.26:Э.Сандагдорж: Хуримтлалтай болсноор эрсдэл даах бяд сууна /www.unen.mn/

2014.06.13:МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийн тэнхимийн дэд профессор Б.Алтанцэцэг: Хөрөнгө оруулалт татахын тулд хуулийн хэрэгжилтэнд анхаарах хэрэгтэй /www.news.mn/

Архив

 
 
Инфляци: 2014/07 сар     График

Сарын Оны эхнээс Жилийн
Улаанбаатар 0.5 6.5 15.4
Улс 0.4 7.2 14.9
Зорилтот <8%

Эх сурвалж: ҮСХ.
Мөнгөний үзүүлэлт: 2014/07 сар

Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 2905.1 -6.4
М2 мөнгө 10078.2 24.6
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 6-р сар
1317.5 -57.6
Монголбанкны хүү
Бодлогын хүү 12.0%
Овернайт репо 14.0%
Овернайт Хадгаламж 10.0%
Репо 12.5%

2014.07.31-нд шинэчлэв.
Валютын зарласан ханш:  График

          8/20/2014                   ₮
1 USD 1,858.68
1 EUR 2,470.84
1 CNY 302.58
1 GBP 3,089.87
1 RUB 51.27


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.
ТБҮЦ-ны арилжаа

Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
08/20 1 12.00 21317 08/22
08/04 4 12.50 55000 09/01
Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш: 2014/08/21

МБ-наас худалдан авах МБ-нд худалдах
- -
БХЗ-ын хүү: 2014/06 сар

Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 10.49      1 саp 10.39
Репо 10.51      2 саp 9.75
Зээл -      3 саp -
Хадгаламж  9.13      3-6c -
Овернайт 10.93     
 
ЖДХ 10.39      ЖДХ 10.39
Алт, мөнгө (₮/гр*) : 8/21/2014

Авах Зарах**
Алт 77,207.27 77,386.54
Мөнгө 981.23 1,160.50

* 1 трой унци = 31.1034768 гр
** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.