Санал асуулга:

2014 оны эцэст инфляци нэг оронтой тоонд гарах уу?

2011/04/18-с хойш

Нийт хандалт
3.192.4522015.01.30:Монголбанк 1 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2015.01.30:Засгийн газрын үнэт цаасны хоёрдогч захын арилжааны мэдээ

2015.01.30:2014/12 сарын ипотекийн зээлийн тайлан

2015.01.29:МБ валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа

2015.01.28:Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдээ

2015.01.28:Засгийн газрын бондын арилжааны мэдээ

2015.01.26:Орон сууцны зээлийн статистик

2015.01.22:МБДЕ Э.Батшугар: Шүхрээр зөөлөн газардах сонголт хийсэн /www.news.mn/

2015.01.19:2014/12 сарын гадаад худалдааны тойм

2015.01.19:Монголбанк 4 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2015.01.16:2014/12 сарын банкуудын нэгдсэн тайлан тэнцэл

2015.01.16:2014/12 сарын статистикийн бюллетень

2015.01.15:2014/12 сарын Улаанбаатар хот болон улсын инфляци

2015.01.14:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2015/01

2015.01.13:Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөл хуралдлаа

2015.01.13:2014/12 сарын орон сууцны үнийн индекс

2014.12.31:Төлбөрийн тэнцлийн 2014 оны эхний 11 сарын урьдчилсан гүйцэтгэл

2014.12.30:Хөдөлгөөнт банкны журам

2014.12.24:Төлбөр тооцооны үндэсний зөвлөлийн ээлжит хуралдаан зохион байгуулагдлаа

Архив


2015.01.14:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2015/01

2014.07.30:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/02

2014.02.11:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/01

2013.06.24:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/04

2013.04.05:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/03

Архив


2015.01.30:Хүндрэлийн үед дундаж давхаргаа хэрхэн дэмжих вэ /www.mongolianeconomy.mn/

2015.01.15:Д.Гантөгс: Орон сууцны найман хувийн зээлийн журамд өөрчлөлт ороогүй /www.mminfo.mn/

2015.01.09:Хөрөнгө оруулалт 845 сая доллар болтлоо /www.news.mn/

2014.12.17:Банкууд байгаль орчинд ээлгүй төслийг санхүүжүүлэхгүй /www.assa.mn/

2014.12.15:ХАА-н санхүүжилтийн шинэ арга, хэрэгслүүдийн тухай зөвлөлдөж байна /www.news.mn/

Архив

 
 
Инфляци: 2014/12 сар     График

Сарын Оны эхнээс Жилийн
Улаанбаатар 0.6 10.7 10.7
Улс 0.8 11.0 11.0
Зорилтот < 8%

Эх сурвалж: ҮСХ.
Oрон сууцны үнийн индекс:
Индекс
2014/12 cap 1.189

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч, Монголиан пропертис, Актив зууч.
Мөнгөний үзүүлэлт: 2014/12 сар

Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 3426.5 2.7
М2 мөнгө 10635.8 12.5
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 11-р сар
1352.1 -41.5
Монголбанкны хүү
Бодлогын хүү 13.0%
Овернайт репо 15.0%
Овернайт Хадгаламж 11.0%
Репо 13.5%

2015.01.15-нд шинэчлэв.
Монголбанкнаас зарласан ханш:

График

          2/01/2015                   ₮
1 USD 1,944.78
1 EUR 2,205.19
1 CNY 311.21
1 GBP 2,933.51
1 RUB 28.17


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.
ТБҮЦ-ны арилжаа

Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
01/30 1 13.00 128020 02/02
01/19 4 13.50 36000 02/16
Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш: 2015/01/29

МБ-наас худалдан авах МБ-нд худалдах
- -
БХЗ-ын хүү: 2014/11 сар

Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 12.18      1 саp 12.44
Репо 12.07      2 саp -
Зээл -      3 саp -
Хадгаламж  12.18      3-6c -
Овернайт 12.49     
 
ЖДХ 12.44      ЖДХ 12.44
Алт, мөнгө (₮/гр*) : 1/30/2015

Авах Зарах**
Алт 79,109.48 79,296.99
Мөнгө 901.88 1,089.38

* 1 трой унци = 31.1034768 гр
** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.