Санал асуулга:

2014 оны эцэст инфляци нэг оронтой тоонд гарах уу?

2011/04/18-с хойш

Нийт хандалт
3.192.4522015.03.05:МБ валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа

2015.03.04:Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдээ

2015.03.04:Монголбанк 1 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2015.03.02:2015/01 сарын статистикийн мөнгөний тойм

2015.03.02:2015/01 сарын ипотекийн зээлийн тайлан

2015.02.27:Орон сууцны зээлийн статистик

2015.02.26:МТҮЗГ-ын захирал П.Сүхбаатар: Жижиг мөнгөн дэвсгэрт олон нууцлалтай байсныг цөөрүүлсэн /www.info.mn/

2015.02.25:Засгийн газрын бондын арилжааны мэдээ

2015.02.24:МБ валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа

2015.02.23:2015/01 сарын гадаад худалдааны тойм

2015.02.18:2015/01 сарын статистикийн бюллетень

2015.02.17:2015/01 сарын банкуудын нэгдсэн тайлан тэнцэл

2015.02.16:Монголбанк 4 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2015.02.16:Засгийн газрын үнэт цаасны хоёрдогч захын арилжааны мэдээ

2015.02.12:2015/01 сарын орон сууцны үнийн индекс

2015.02.12:2015/01 сарын Улаанбаатар хот болон улсын инфляци

2015.02.03:Төлбөрийн тэнцлийн 2014 оны 12 сарын урьдчилсан гүйцэтгэл

2015.02.02:МБЕЗ, ЕЭЗ С.Болд: Эдийн засгийг агшуулах бус сэргээх сонголт үндэсний эрх ашигт нийцнэ

2015.02.02:2014/04 улирлын арилжааны банкуудын зээлийн тайлан

2015.02.02:2014/04 улирлын Иргэд, ЖДҮ эрхлэгч ААН-д олгосон зээлийн тайлан

Архив


2015.01.14:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2015/01

2014.07.30:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/02

2014.02.11:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/01

2013.06.24:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/04

2013.04.05:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/03

Архив


2015.02.03:Өрийн хэмжээнд биш зарцуулалтад нь анхаараач /www.news.mn/

2015.01.30:Хүндрэлийн үед дундаж давхаргаа хэрхэн дэмжих вэ /www.mongolianeconomy.mn/

2015.01.15:Д.Гантөгс: Орон сууцны найман хувийн зээлийн журамд өөрчлөлт ороогүй /www.mminfo.mn/

2015.01.09:Хөрөнгө оруулалт 845 сая доллар болтлоо /www.news.mn/

2014.12.17:Банкууд байгаль орчинд ээлгүй төслийг санхүүжүүлэхгүй /www.assa.mn/

Архив

 
 
Инфляци: 2015/01 сар     График

Сарын Оны эхнээс Жилийн
Улаанбаатар 0.5 0.5 9.3
Улс 0.7 0.7 9.8
Зорилтот < 8%

Эх сурвалж: ҮСХ.
Oрон сууцны үнийн индекс:
Индекс
2015/01 cap 1.179

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч, Монголиан пропертис, Актив зууч.
Мөнгөний үзүүлэлт: 2015/01 сар

Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 2858.7 -3.3
М2 мөнгө 10314.6 2.9
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 01-р сар
1327.8 -45.7
Монголбанкны хүү
Бодлогын хүү 13.0%
Овернайт репо 15.0%
Овернайт Хадгаламж 11.0%
Репо 13.5%

2015.01.15-нд шинэчлэв.
Монголбанкнаас зарласан ханш:

График

          3/5/2015                   ₮
1 USD 1,984.44
1 EUR 2,193.20
1 CNY 316.64
1 GBP 3,025.87
1 RUB 32.06


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.
ТБҮЦ-ны арилжаа

Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
03/04 1 13.00 176900 03/06
02/16 4 13.50 33500 03/16
Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш: 2015/03/05

МБ-наас худалдан авах МБ-нд худалдах
1984.50 -
БХЗ-ын хүү: 2015/01 сар

Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 12.43      1 саp 12.58
Репо 12.59      2 саp -
Зээл -      3 саp -
Хадгаламж  14.70      3-6c 12.50
Овернайт 12.79     
 
ЖДХ 12.58      ЖДХ 12.58
Алт, мөнгө (₮/гр*) : 3/5/2015

Авах Зарах**
Алт 76,136.59 76,327.49
Мөнгө 847.59 1,038.49

* 1 трой унци = 31.1034768 гр
** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.