Санал асуулга:

2014 оны эцэст инфляци нэг оронтой тоонд гарах уу?

2011/04/18-с хойш

Нийт хандалт
3.192.4522014.11.28:Төвбанкны репо арилжааны мэдээ

2014.11.28:Монголбанк 1 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2014.11.27:Монголбанкны хяналтын зөвлөлийн хурлын мэдээлэл

2014.11.27:МБ валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа

2014.11.26:Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдээ

2014.11.25:2014/10 сарын ипотекийн зээлийн тайлан

2014.11.21:Төлбөрийн тэнцлийн 2014 оны эхний гурван улирлын гүйцэтгэл

2014.11.19:Засгийн газрын бондын арилжааны мэдээ

2014.11.18:2014/10 сарын статистикийн бюллетень

2014.11.18:2014/10 сарын банкуудын нэгдсэн тайлан тэнцэл

2014.11.17:2014/10 сарын гадаад худалдааны тойм

2014.11.13:Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2015 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай УИХ-ын тогтоол

2014.11.12:2014/10 сарын орон сууцны үнийн индекс

2014.11.12:Орон сууцны зээлийн статистик

2014.11.11:2014/10 сарын Улаанбаатар хот болон улсын инфляци

2014.11.11:2014/03 улирлын байдлаарх эдийн засаг, санхүүгийн салбарын тойм

2014.11.11:"Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2014.11.11:2014/03 улирлын Иргэд, ЖДҮ эрхлэгч ААН-д олгосон зээлийн тайлан

2014.11.10:2014/03 улирлын арилжааны банкуудын зээлийн тайлан

2014.11.07:2014/03 улирлын санхүүгийн мэдээллийн албаны үйл ажиллагааны статистик

2014.10.27:Монголбанк 4 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2014.10.24:УИХ-ын чуулганд Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн хэлсэн үг

2014.10.24:2014/09 сарын статистикийн мөнгөний тойм

2014.10.15:Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2015 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төсөл

Архив


2014.07.30:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/02

2014.02.11:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/01

2013.06.24:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/04

2013.04.05:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/03

2013.02.28:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/02

2012.10.26:Мөнгөний бодлогын зөвлөл байгууллаа

Архив


2014.11.27:Мөнгөний бодлогын зөвлөл хуралдав /www.news.mn/

2014.11.25:С.Дэмбэрэл: Төсвийн бодлого баян хүн шиг, мөнгөний бодлого ядуу хүн шиг байж болохгүй /www.mnb.mn/

2014.11.13:Ж.Дэлгэрсайхан: Засаглалын тогтворгүй байдал эдийн засагт муугаар нөлөөлж байна /www.mnews.mn/

2014.11.12:Тоонд бус чанарт нь анхааръя /www.zaluu.mn/

2014.11.12:Амины орон сууцыг 8 хувийн зээлд хамруулна /www.news.mn/

Архив

 
 
Инфляци: 2014/10 сар     График

Сарын Оны эхнээс Жилийн
Улаанбаатар 0.8 9.4 12.7
Улс 0.8 9.3 12.1
Зорилтот < 8%

Эх сурвалж: ҮСХ.
Мөнгөний үзүүлэлт: 2014/10 сар

Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 2707.7 2.4
М2 мөнгө 9969.6 14.4
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 9-р сар
1542.7 -42.4
Монголбанкны хүү
Бодлогын хүү 12.0%
Овернайт репо 14.0%
Овернайт Хадгаламж 10.0%
Репо 12.5%

2014.07.31-нд шинэчлэв.
Валютын зарласан ханш:  График

          11/30/2014                   ₮
1 USD 1,895.17
1 EUR 2,357.69
1 CNY 308.38
1 GBP 2,972.38
1 RUB 38.43


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.
ТБҮЦ-ны арилжаа

Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
11/28 1 12.00 66650 12/01
11/24 4 12.49 114500 12/22
Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш: 2014/11/27

МБ-наас худалдан авах МБ-нд худалдах
1893.00 -
БХЗ-ын хүү: 2014/10 сар

Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 12.17      1 саp 12.67
Репо 12.03      2 саp -
Зээл -      3 саp 11.50
Хадгаламж  12.86      3-6c 5.00
Овернайт 12.59     
 
ЖДХ 12.67      ЖДХ 12.67
Алт, мөнгө (₮/гр*) : 11/28/2014

Авах Зарах**
Алт 72,620.42 72,803.23
Мөнгө 817.76 1,000.57

* 1 трой унци = 31.1034768 гр
** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.