Санал асуулга:

2014 оны эцэст инфляци нэг оронтой тоонд гарах уу?

2011/04/18-с хойш

Нийт хандалт
2.750.9062014.09.01:Монголбанк 1 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2014.09.01:Монголбанк 4 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2014.08.29:Орон сууцны ипотекийн зээлийн талаар иргэдийн тавьж буй нийтлэг асуултууд

2014.08.29:2014/07 сарын инфляцийн задаргаа

2014.08.28:МБ валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа

2014.08.28:Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдээ

2014.08.28:Засгийн газрын бондын арилжааны мэдээ

2014.08.27:2014/07 сарын статистикийн мөнгөний тойм

2014.08.26:Төлбөрийн тэнцлийн 2014 оны 2 дугаар улирлын гүйцэтгэл

2014.08.26:Орон сууцны зээлийн статистик

2014.08.21:Монголбанк, Xятадын ардын банк үндэсний мөнгөн тэмдэгт солилцох своп хэлцлийн хэмжээг нэмэгдүүллээ

2014.08.21:2014/07 сарын ипотекийн зээлийн тайлан

2014.08.19:2014/07 сарын гадаад худалдааны тойм

2014.08.18:2014/07 сарын орон сууцны үнийн индекс

2014.08.18:2014/07 сарын банкуудын нэгдсэн тайлан тэнцэл

2014.08.18:2014/07 сарын статистикийн бюллетень

2014.08.12:2014/07 сарын Улаанбаатар хот болон улсын инфляци

2014.08.11:Валютын зээл хүсэгчдэд зориулсан гарын авлага

2014.08.01:Банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, түүнд хяналт тавих журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2014.08.01:2014/02 улирлын Иргэд, ЖДҮ эрхлэгч ААН-д олгосон зээлийн тайлан

2014.08.01:2014/02 улирлын арилжааны банкуудын зээлийн тайлан

2014.07.30:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/02

2014.07.25:Мөнгөний статистикт оруулсан өөрчлөлт

Архив


2014.07.30:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/02

2014.02.11:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/01

2013.06.24:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/04

2013.04.05:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/03

2013.02.28:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/02

2012.10.26:Мөнгөний бодлогын зөвлөл байгууллаа

Архив


2014.08.13:С.Болд: Толинд чи муухай харагдаж байвал ТОЛИО ХАГАЛАХ УУ эсвэл ӨӨРИЙГӨӨ ... /www.ikon.mn/

2014.08.01:Ө.Ганзориг: Бодлогын хүүг тодорхой хэмжээгээр өсгөх орон зай бий /www.unen.mn/

2014.08.01:Д.Болдбаатар: Макро эдийн засгийн тогтвортой байдалд учирч болзошгүй эрсдэлээс сэргийлэх зорилгоор мөнгөний бодлогыг хатууруулсан /www.news.mn/

2014.07.31:Б.Отгонтөгс: Инфляци нэг оронтой тоонд хүрэх боломжтой /www.news.mn/

2014.06.26:Э.Сандагдорж: Хуримтлалтай болсноор эрсдэл даах бяд сууна /www.unen.mn/

2014.06.13:МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийн тэнхимийн дэд профессор Б.Алтанцэцэг: Хөрөнгө оруулалт татахын тулд хуулийн хэрэгжилтэнд анхаарах хэрэгтэй /www.news.mn/

Архив

 
 
Инфляци: 2014/07 сар     График

Сарын Оны эхнээс Жилийн
Улаанбаатар 0.6 6.5 15.4
Улс 0.4 7.2 14.9
Зорилтот <8%

Эх сурвалж: ҮСХ.
Мөнгөний үзүүлэлт: 2014/07 сар

Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 2905.1 -6.4
М2 мөнгө 10078.2 24.6
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 7-р сар
1349.3 -55.2
Монголбанкны хүү
Бодлогын хүү 12.0%
Овернайт репо 14.0%
Овернайт Хадгаламж 10.0%
Репо 12.5%

2014.07.31-нд шинэчлэв.
Валютын зарласан ханш:  График

          9/1/2014                   ₮
1 USD 1,802.50
1 EUR 2,367.04
1 CNY 293.52
1 GBP 2,997.47
1 RUB 48.17


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.
ТБҮЦ-ны арилжаа

Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
09/01 1 12.00 155030 09/03
09/01 4 12.50 82000 09/29
Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш: 2014/08/28

МБ-наас худалдан авах МБ-нд худалдах
- -
БХЗ-ын хүү: 2014/06 сар

Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 10.49      1 саp 10.39
Репо 10.51      2 саp 9.75
Зээл -      3 саp -
Хадгаламж  9.13      3-6c -
Овернайт 10.93     
 
ЖДХ 10.39      ЖДХ 10.39
Алт, мөнгө (₮/гр*) : 9/1/2014

Авах Зарах**
Алт 74,689.36 74,864.04
Мөнгө 958.98 1,133.66

* 1 трой унци = 31.1034768 гр
** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.