Санал асуулга:

2014 оны эцэст инфляци нэг оронтой тоонд гарах уу?

2011/04/18-с хойш

Нийт хандалт
2.750.9062014.09.16:2014/08 сарын банкуудын нэгдсэн тайлан тэнцэл

2014.09.16:МБ валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа

2014.09.15:Монголбанк 1 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2014.09.15:2014/08 сарын гадаад худалдааны тойм

2014.09.15:МБСГ-ын ахлах эдийн засагч Д.Баянзул: 60 мянган өрх байртай боллоо /www.news.mn/

2014.09.12:2014/08 сарын орон сууцны үнийн индекс

2014.09.11:2014/08 сарын Улаанбаатар хот болон улсын инфляци

2014.09.10:Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдээ

2014.09.10:Засгийн газрын бондын арилжааны мэдээ

2014.09.09:2014/02 улирлын Монгол Улсын Гадаад өрийн статистик

2014.09.04:Монгол Улсын Гадаад хөрөнгө оруулалтын позицийн 2014/02 улирлын гүйцэтгэл

2014.09.02:Төлбөрийн тэнцлийн 2014 оны эхний 7 сарын урьдчилсан гүйцэтгэл

2014.09.01:Монголбанк 4 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2014.08.29:Орон сууцны ипотекийн зээлийн талаар иргэдийн тавьж буй нийтлэг асуултууд

2014.08.29:2014/07 сарын инфляцийн задаргаа

2014.08.27:2014/07 сарын статистикийн мөнгөний тойм

2014.08.26:Орон сууцны зээлийн статистик

2014.08.21:Монголбанк, Xятадын ардын банк үндэсний мөнгөн тэмдэгт солилцох своп хэлцлийн хэмжээг нэмэгдүүллээ

2014.08.21:2014/07 сарын ипотекийн зээлийн тайлан

2014.08.18:2014/07 сарын статистикийн бюллетень

2014.08.11:Валютын зээл хүсэгчдэд зориулсан гарын авлага

Архив


2014.07.30:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/02

2014.02.11:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/01

2013.06.24:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/04

2013.04.05:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/03

2013.02.28:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/02

2012.10.26:Мөнгөний бодлогын зөвлөл байгууллаа

Архив


2014.08.13:С.Болд: Толинд чи муухай харагдаж байвал ТОЛИО ХАГАЛАХ УУ эсвэл ӨӨРИЙГӨӨ ... /www.ikon.mn/

2014.08.01:Ө.Ганзориг: Бодлогын хүүг тодорхой хэмжээгээр өсгөх орон зай бий /www.unen.mn/

2014.08.01:Д.Болдбаатар: Макро эдийн засгийн тогтвортой байдалд учирч болзошгүй эрсдэлээс сэргийлэх зорилгоор мөнгөний бодлогыг хатууруулсан /www.news.mn/

2014.07.31:Б.Отгонтөгс: Инфляци нэг оронтой тоонд хүрэх боломжтой /www.news.mn/

2014.06.26:Э.Сандагдорж: Хуримтлалтай болсноор эрсдэл даах бяд сууна /www.unen.mn/

2014.06.13:МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийн тэнхимийн дэд профессор Б.Алтанцэцэг: Хөрөнгө оруулалт татахын тулд хуулийн хэрэгжилтэнд анхаарах хэрэгтэй /www.news.mn/

Архив

 
 
Инфляци: 2014/08 сар     График

Сарын Оны эхнээс Жилийн
Улаанбаатар 0.7 7.4 13.6
Улс 0.4 7.7 13.7
Зорилтот <8%

Эх сурвалж: ҮСХ.
Мөнгөний үзүүлэлт: 2014/07 сар

Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 2905.1 -6.4
М2 мөнгө 10078.2 24.6
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 7-р сар
1349.3 -55.2
Монголбанкны хүү
Бодлогын хүү 12.0%
Овернайт репо 14.0%
Овернайт Хадгаламж 10.0%
Репо 12.5%

2014.07.31-нд шинэчлэв.
Валютын зарласан ханш:  График

          9/16/2014                   ₮
1 USD 1,843.84
1 EUR 2,386.21
1 CNY 299.81
1 GBP 2,984.07
1 RUB 47.60


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.
ТБҮЦ-ны арилжаа

Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
09/15 1 12.00 100035 09/17
09/01 4 12.50 82000 09/29
Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш: 2014/09/16

МБ-наас худалдан авах МБ-нд худалдах
- -
БХЗ-ын хүү: 2014/07 сар

Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 10.52      1 саp 10.78
Репо 10.58      2 саp 10.50
Зээл -      3 саp -
Хадгаламж  11.35      3-6c -
Овернайт 10.64     
 
ЖДХ 10.78      ЖДХ 10.78
Алт, мөнгө (₮/гр*) : 9/16/2014

Авах Зарах**
Алт 73,000.61 73,178.48
Мөнгө 927.29 1,105.16

* 1 трой унци = 31.1034768 гр
** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.