Санал асуулга:

2015 оны эцэст инфляци нэг оронтой тоонд гарах уу?

2011/04/18-с хойш

Нийт хандалт
3.192.4522015.04.27:Төлбөрийн тэнцлийн 2015/03 сарын урьдчилсан гүйцэтгэл

2015.04.27:Орон сууцны зээлийн статистик

2015.04.24:Монголбанкны хяналтын зөвлөлийн хурлын мэдээлэл

2015.04.24:Монголбанк 1 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2015.04.23:МБ валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа

2015.04.22:Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдээ

2015.04.22:Засгийн газрын бондын арилжааны мэдээ

2015.04.17:Банкны хувь нийлүүлсэн xөрөнгийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэн тогтоолоо

2015.04.17:2015/03 сарын статистикийн бюллетень

2015.04.16:2015/03 сарын банкуудын нэгдсэн тайлан тэнцэл

2015.04.15:2015/03 сарын гадаад худалдааны тойм

2015.04.13:Монголбанк 4 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2015.04.13:2015/03 сарын орон сууцны үнийн индекс

2015.04.13:2015/03 сарын Улаанбаатар хот болон улсын инфляци

2015.04.10:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2015/02

2015.04.03:2015/02 сарын статистикийн мөнгөний тойм

2015.04.02:2015/02 сарын ипотекийн зээлийн тайлан

2015.03.27:МБ үйлчилгээний шимтгэлийн ерөнхий нөхцөл шинэчлэгдэн батлагдлаа

2015.03.26:2014/04 улирлын Монгол Улсын Гадаад өрийн статистик

2015.03.25:2015/01 улирлын инфляцийн төлөв байдлын тайлан

2015.03.25:МБЕЗ, ЕЭЗ С.Болд: Монгол улс заавал хуримтлалтай болох ёстой /www.news.mn/

2015.03.19:Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөл хуралдлаа

2015.03.16:П.Сүхбаатар: Монголчууд зоосон мөнгө хэрэглэж дадаагүй /www.assa.mn/

2015.03.13:Монгол Улсын Гадаад хөрөнгө оруулалтын позицийн 2014/04 улирлын гүйцэтгэл

2015.03.13:3.000.000 дахь иргэн болон Аугаа их ялалтын баярын 70 жилийн ойд зориулсан зооснууд

2015.02.26:МТҮЗГ-ын захирал П.Сүхбаатар: Жижиг мөнгөн дэвсгэрт олон нууцлалтай байсныг цөөрүүлсэн /www.info.mn/

2015.02.16:Засгийн газрын үнэт цаасны хоёрдогч захын арилжааны мэдээ

2015.02.02:МБЕЗ, ЕЭЗ С.Болд: Эдийн засгийг агшуулах бус сэргээх сонголт үндэсний эрх ашигт нийцнэ

Архив


2015.04.10:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2015/02

2015.01.14:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2015/01

2014.07.30:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/02

2014.02.11:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/01

2013.06.24:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/04

Архив


2015.04.22:Юань нөөцийн валют болох уу? /www.news.mn/

2015.04.14:Үнэ цэнэгүй ч өртөг шингэсэн төгрөг /www.gogo.mn/

2015.04.02:МБЕ Н.Золжаргал: Итгэлцлийн шинэ орчин бий болно гэсэн хүлээлттэй байна /www.gogo.mn/

2015.03.27:Д.Гантөгс: Найман хувийн хүүтэй зээл цаашид үргэлжилнэ /www.ikon.mn/

2015.03.17:Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр үр дүнгээ өгсөн /www.news.mn/

Архив

 
 
Инфляци: 2015/03 сар     График

Сарын Оны эхнээс Жилийн
Улаанбаатар 0.8 1.5 8.8
Улс 0.8 1.9 9.3
Зорилтот < 7%

Эх сурвалж: ҮСХ.
Oрон сууцны үнийн индекс:
Индекс
2015/03 cap 1.173

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч XXK
Мөнгөний үзүүлэлт: 2015/03 сар

Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 2468.5 -21.1
М2 мөнгө 9903.7 -0.5
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 02-р сар
1362.5 -37.9
Монголбанкны хүү
Бодлогын хүү 13.0%
Овернайт репо 15.0%
Овернайт Хадгаламж 11.0%
Репо 13.5%

2015.04.10-нд шинэчлэв.
Монголбанкнаас зарласан ханш:

График

          4/27/2015                   ₮
1 USD 1,963.84
1 EUR 2,131.16
1 CNY 316.61
1 GBP 2,974.43
1 RUB 38.62


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.
ТБҮЦ-ны арилжаа

Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
04/24 1 13.00 119000 04/27
04/13 4 13.50 30000 05/11
Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш: 2015/04/23

МБ-наас худалдан авах МБ-нд худалдах
- -
БХЗ-ын хүү: 2015/03 сар

Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 13.00      1 саp 13.16
Репо 13.01      2 саp 13.00
Зээл -      3 саp -
Хадгаламж  12.99      3-6c 12.50
Овернайт 13.37     
 
ЖДХ 13.18      ЖДХ 13.18
Алт, мөнгө (₮/гр*) : 4/27/2015

Авах Зарах**
Алт 74,464.85 74,654.17
Мөнгө 809.65 998.96

* 1 трой унци = 31.1034768 гр
** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.