Санал асуулга:

2014 оны эцэст инфляци нэг оронтой тоонд гарах уу?

2011/04/18-с хойш

Нийт хандалт
3.192.4522014.12.18:МБ валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа

2014.12.18:Орон сууцны зээлийн статистик

2014.12.17:Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдээ

2014.12.17:Засгийн газрын бондын арилжааны мэдээ

2014.12.17:Монголбанк 1 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2014.12.17:2014/11 сарын статистикийн бюллетень

2014.12.17:2014/11 сарын банкуудын нэгдсэн тайлан тэнцэл

2014.12.15:2014/11 сарын гадаад худалдааны тойм

2014.12.12:2014/11 сарын орон сууцны үнийн индекс

2014.12.12:2014/11 сарын Улаанбаатар хот болон улсын инфляци

2014.12.11:2014/03 улирлын Монгол Улсын гадаад секторын тойм

2014.12.09:2014/03 улирлын төлбөрийн системийн тайлан

2014.12.05:Төвбанкны репо арилжааны мэдээ

2014.12.03:Төлбөрийн тэнцлийн 2014 оны эхний 10 сарын урьдчилсан гүйцэтгэл

2014.12.01:2014/10 сарын статистикийн мөнгөний тойм

2014.12.01:Монгол Улсын Гадаад хөрөнгө оруулалтын позицийн 2014/03 улирлын гүйцэтгэл

2014.11.27:Монголбанкны хяналтын зөвлөлийн хурлын мэдээлэл

2014.11.25:2014/10 сарын ипотекийн зээлийн тайлан

Архив


2014.07.30:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/02

2014.02.11:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/01

2013.06.24:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/04

2013.04.05:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/03

2013.02.28:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/02

2012.10.26:Мөнгөний бодлогын зөвлөл байгууллаа

Архив


2014.12.17:Банкууд байгаль орчинд ээлгүй төслийг санхүүжүүлэхгүй /www.assa.mn/

2014.12.15:ХАА-н санхүүжилтийн шинэ арга, хэрэгслүүдийн тухай зөвлөлдөж байна /www.news.mn/

2014.12.09:Д.Гантулга: Төсвийг 1 их наядаар танах шаардлагатай /www.news.mn/

2014.12.08:М.БОЛД: “Гал унтраах” бодлогын уршиг /www.news.mn/

2014.12.04:Эдийн засгийн өсөлт, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт /www.news.mn/

Архив

 
 
Инфляци: 2014/11 сар     График

Сарын Оны эхнээс Жилийн
Улаанбаатар 0.6 10.1 11.9
Улс 0.7 10.1 11.5
Зорилтот < 8%

Эх сурвалж: ҮСХ.
Oрон сууцны үнийн индекс:
Индекс
2014/11 cap 1.198

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч, Монголиан пропертис, Актив зууч.
Мөнгөний үзүүлэлт: 2014/11 сар

Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 2679.5 -5.1
М2 мөнгө 9928.1 9.1
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 10-р сар
1398.1 -41.5
Монголбанкны хүү
Бодлогын хүү 12.0%
Овернайт репо 14.0%
Овернайт Хадгаламж 10.0%
Репо 12.5%

2014.07.31-нд шинэчлэв.
Валютын зарласан ханш:  График

          12/18/2014                   ₮
1 USD 1,890.02
1 EUR 2,327.75
1 CNY 304.23
1 GBP 2,942.48
1 RUB 32.00


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.
ТБҮЦ-ны арилжаа

Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
12/17 1 12.00 64100 12/19
11/24 4 12.49 114500 12/22
Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш: 2014/12/18

МБ-наас худалдан авах МБ-нд худалдах
- -
БХЗ-ын хүү: 2014/10 сар

Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 12.17      1 саp 12.67
Репо 12.03      2 саp -
Зээл -      3 саp 11.50
Хадгаламж  12.86      3-6c 5.00
Овернайт 12.59     
 
ЖДХ 12.67      ЖДХ 12.67
Алт, мөнгө (₮/гр*) : 12/18/2014

Авах Зарах**
Алт 72,749.62 72,932.60
Мөнгө 789.86 972.84

* 1 трой унци = 31.1034768 гр
** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.