Санал асуулга:

2014 оны эцэст инфляци нэг оронтой тоонд гарах уу?

2011/04/18-с хойш

Нийт хандалт
2.750.9062014.07.24:Орон сууцны зээлийн статистик

2014.07.24:МБ валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа

2014.07.23:Монголбанк 1 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2014.07.23:Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдээ

2014.07.23:2014/06 сарын гадаад худалдааны тойм

2014.07.18:2014/06 сарын банкуудын нэгдсэн тайлан тэнцэл

2014.07.18:2014/06 сарын статистикийн бюллетень

2014.07.17:Гадаадад аялж буй Монгол жуулчдын зардлын түүвэр судалгаа

2014.07.16:Засгийн газрын бондын арилжааны мэдээ

2014.07.10:2014/06 сарын Улаанбаатар хот болон улсын инфляци

2014.07.08:Төлбөрийн системийн оролцогчийн код

2014.07.08:2014/05 сарын ипотекийн зээлийн тайлан

2014.07.07:Монголбанк 4 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2014.07.07:СЗЗХ-ийн захирал Ж.Батаа: Хятадтай байгуулсан своп хэлцлийг сунгасан /Өдрийн сонин/

2014.07.07:Монголбанк, Xятадын ардын банк үндэсний мөнгөн тэмдэгт cолилцох своп хэлцлийн гэрээг сунгалаа

2014.07.03:Монголбанкны хяналтын зөвлөлийн хурлын мэдээлэл

2014.07.03:Төлбөрийн системийн хяналтын бодлого шинэчлэн батлагдлаа

2014.07.03:Монгол Улс ФАТФ-ын хяналтын жагсаалтаас гарлаа

2014.07.02:2014/05 сарын статистикийн мөнгөний тойм

2014.06.30:Cанхүүгийн тогтвортой байдлын тайлан-2014/05 cap

2014.06.30:Монголбанк Япон Улсын Санхүүгийн Үйлчилгээний Агентлагтай хамтран ажиллахаар боллоо

2014.06.27:Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн хуралдаан боллоо

2014.06.27:Төлбөрийн тэнцлийн 2014 оны эхний 5 сарын урьдчилсан гүйцэтгэл

2014.06.26:ААНБ-уудад зориулан “Төлбөрийн тэнцлийн тайлан” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

2014.06.23:2014/05 сарын хадгаламжийн хүү, шимтгэл хураамжийн мэдээлэл

2014.06.23:2014/05 сарын зээлийн хүү, шимтгэл хураамжийн мэдээлэл

2014.06.19:Төлбөр тооцооны үндэсний зөвлөлийн ээлжит xуралдаан зохион байгуулагдлаа

Архив


2014.02.11:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/01

2013.06.24:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/04

2013.04.05:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/03

2013.02.28:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/02

2012.10.26:Мөнгөний бодлогын зөвлөл байгууллаа

Архив


2014.06.26:Э.Сандагдорж: Хуримтлалтай болсноор эрсдэл даах бяд сууна /www.unen.mn/

2014.06.13:МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийн тэнхимийн дэд профессор Б.Алтанцэцэг: Хөрөнгө оруулалт татахын тулд хуулийн хэрэгжилтэнд анхаарах хэрэгтэй /www.news.mn/

2014.05.23:Норихико Като: Банкны салбар чөлөөт өрсөлдөөний үр дүнд хөгжиж чадсан /www.mongolianeconomy.mn/

2014.04.02:Ч.Нарантуяа: Аливаа бодлого судалгаанд суурилснаар зөв шийдэлд хүрнэ /www.mongolianeconomy.mn/

2014.04.02:Бурхан гурван хүслийн хоёрыг л зөвшөөрсөн учраас /www.assa.mn/

Архив

 
 
Инфляци: 2014/06 сар     График

Сарын Оны эхнээс Жилийн
Улаанбаатар 0.5 6.0 15.1
Улс 0.5 6.7 14.6
Зорилтот <8%

Эх сурвалж: ҮСХ.
Мөнгөний үзүүлэлт: 2014/06 сар

Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 2882.2 -17.9
М2 мөнгө 10107.0 26.3
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 5-р сар
1604.5 -52.6
Монголбанкны хүү
Бодлогын хүү 10.5%
Овернайт репо 12.5%
Овернайт Хадгаламж 8.5%
Репо 11.0%

2013.06.24-нд шинэчлэв.
Валютын зарласан ханш:  График

          7/27/2014                   ₮
1 USD 1,856.92
1 EUR 2,500.62
1 CNY 299.84
1 GBP 3,152.21
1 RUB 52.94


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.
ТБҮЦ-ны арилжаа

Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
07/25 1 10.50 66970 07/28
07/07 4 10.72 134000 08/04
Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш: 2014/07/24

МБ-наас худалдан авах МБ-нд худалдах
1854.02 -
БХЗ-ын хүү: 2014/06 сар

Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 10.49      1 саp 10.39
Репо 10.51      2 саp 9.75
Зээл -      3 саp -
Хадгаламж  9.13      3-6c -
Овернайт 10.93     
 
ЖДХ 10.39      ЖДХ 10.39
Алт, мөнгө (₮/гр*) : 7/25/2014

Авах Зарах**
Алт 76,841.02 77,019.75
Мөнгө 1,062.88 1,241.61

* 1 трой унци = 31.1034768 гр
** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.