Санал асуулга:

2014 оны эцэст инфляци нэг оронтой тоонд гарах уу?

2011/04/18-с хойш

Нийт хандалт
2.750.9062014.10.31:Төлбөрийн тэнцлийн 2014 оны эхний 9 сарын урьдчилсан гүйцэтгэл

2014.10.30:МБ валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа

2014.10.29:Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдээ

2014.10.29:Монголбанк 1 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2014.10.27:Монголбанк 4 долоо хоногтой ТБҮЦ-ыг арилжааллаа

2014.10.27:Орон сууцны зээлийн статистик

2014.10.27:2014/09 сарын ипотекийн зээлийн тайлан

2014.10.24:УИХ-ын чуулганд Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн хэлсэн үг

2014.10.24:2014/09 сарын статистикийн мөнгөний тойм

2014.10.22:Засгийн газрын бондын арилжааны мэдээ

2014.10.17:2014/09 сарын статистикийн бюллетень

2014.10.17:2014/09 сарын банкуудын нэгдсэн тайлан тэнцэл

2014.10.16:2014/09 сарын гадаад худалдааны тойм

2014.10.15:Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2015 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төсөл

2014.10.14:2014/09 сарын орон сууцны үнийн индекс

Архив


2014.07.30:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/02

2014.02.11:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2014/01

2013.06.24:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/04

2013.04.05:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/03

2013.02.28:Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2013/02

2012.10.26:Мөнгөний бодлогын зөвлөл байгууллаа

Архив


2014.10.31:Эдийн засгийг тогтворжуулсан 24 баримт /www.24tsag.mn/

2014.10.30:У.Оргилмаа: Монголбанкны цоо шинэ “модель”-ийн үр дүнг хэн залгичихав /www.baabar.mn/

2014.10.30:Б.Мөнхзаяа: Валютын орох урсгалыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай /www.24tsag.mn/

2014.10.29:Эдийн засгийг тогтворжуулах арга хэмжээг 2013 онд аваагүй байсан бол ... /www.ikon.mn/

2014.10.28:Б.Отгонтөгс: Инфляци 20 хувьд хүрэх байлаа /www.news.mn/

Архив

 
 
Инфляци: 2014/09 сар     График

Сарын Оны эхнээс Жилийн
Улаанбаатар 1.0 8.5 13.6
Улс 0.7 8.5 13.0
Зорилтот < 8%

Эх сурвалж: ҮСХ.
Мөнгөний үзүүлэлт: 2014/09 сар

Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 2826.5 -4.0
М2 мөнгө 10070.6 18.7
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 8-р сар
1360.7 -50.1
Монголбанкны хүү
Бодлогын хүү 12.0%
Овернайт репо 14.0%
Овернайт Хадгаламж 10.0%
Репо 12.5%

2014.07.31-нд шинэчлэв.
Валютын зарласан ханш:  График

          10/30/2014                   ₮
1 USD 1,861.20
1 EUR 2,343.06
1 CNY 304.35
1 GBP 2,974.38
1 RUB 42.81


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.
ТБҮЦ-ны арилжаа

Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
10/29 1 12.00 198900 10/31
10/27 4 12.49 100000 11/24
Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш: 2014/10/30

МБ-наас худалдан авах МБ-нд худалдах
1861.59 -
БХЗ-ын хүү: 2014/09 сар

Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 12.00      1 саp 12.41
Репо 11.96      2 саp -
Зээл -      3 саp -
Хадгаламж  12.41      3-6c 13
Овернайт 12.52     
 
ЖДХ 12.41      ЖДХ 12.41
Алт, мөнгө (₮/гр*) : 10/31/2014

Авах Зарах**
Алт 71,746.92 71,926.44
Мөнгө 824.58 1,004.10

* 1 трой унци = 31.1034768 гр
** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.