Буцах

Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш / Своп, форвард

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Огноо Монголбанкнаас худалдан авах Монголбанкинд худалдах
2015/07/02 1975.00 -
Тайлбар

2015 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1969.51-1980.00 төгрөгийн ханшаар 31.6 сая ам.доллар,317.55-319.00 төгрөгийн ханшаар 125.0 сая юань худалдан авах санал иүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1975.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар 23.0 сая ам.доллар, 318.01 төгрөгийн хаалтын ханшаар 62.0 сая юань тус тус нийлүүлэв.
2015 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 89.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн, 4.5 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.
Дээш буцах