Буцах

Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш / Своп, форвард

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Огноо Монголбанкнаас худалдан авах Монголбанкинд худалдах
2015/09/01 1989.50 -
Тайлбар

2015 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1987.20-1990.10 төгрөгийн ханшаар 10.2 сая ам.доллар худалдан авах, 308.20-310.50 төгрөгийн ханшаар 114.5 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 4.0 сая ам.долларыг 1989.50 төгрөгийн хаалтын ханшаар, 90.0 сая юанийг 309.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар нийлүүлэв.
2015 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 64.6 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 5.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.
Дээш буцах