A-
A
A+

NPS participants

Монголбанкнаас төлбөрийн системийн найдвартай, тогтвортой, үр ашигтай ажиллагааг хангах, бэлэн бус төлбөрийн хэрэглээг дэмжих, санхүүгийн зах зээлийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх бодлого баримталсны үр дүнд зах зээлд нэвтэрч буй шинэ төлбөрийн үйлчилгээ, хэрэгслүүд жилээс жилд хурдацтайгаар нэмэгдэж байна.

Дэвшилтэт технологийг ашиглан зөвхөн банкууд төдийгүй банк бус санхүүгийн байгууллагууд, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд энэ салбарт хүчтэй орж ирснээр шинэ төлбөрийн үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн, хэрэгслүүдийг зах зээлд амжилттай нэвтрүүлж байна.

Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээр банк бус хуулийн этгээд Монгол Улсад цахим мөнгөний үйл ажиллагаа эрхлэх, төлбөрийн карт болон хөдөлгөөнт банкны процессор зэрэг төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх зүйн орчин бүрдэж, 2022 оны байдлаар Монголбанкнаас нийт 7 байгууллага цахим мөнгө гаргах зөвшөөрөл, 6 байгууллага төлбөрийн картын процессор, 2 байгууллага хөдөлгөөнт банкны процессорын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл тус тус  олгоод байна.

Зөвшөөрөл

ҮТС-ийн оролцогчийн код

Мерчантын ангиллын код

RTGS
 • Монголбанк
 • ХААН банк
 • Ариг банк
 • Богд банк
 • Хас банк
 • Чингис хаан банк
 • Капитрон банк
 • Голомт банк
 • Капитал банк ЭХА
 • Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
 • Төрийн банк
 • Хадгаламж банк ЭХА
 • Худалдаа хөгжлийн банк
 • Тээвэр хөгжлийн банк
 • М банк
ACH
 • Монголбанк
 • ХААН банк
 • Ариг банк
 • Богд банк
 • Хас банк
 • Чингис хаан банк
 • Капитрон банк
 • Голомт банк
 • Капитал банк ЭХА
 • Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
 • Төрийн банк
 • Хадгаламж банк ЭХА
 • Худалдаа хөгжлийн банк
 • Тээвэр хөгжлийн банк
 • М банк
 • И-засаг
 • Мобифайнанс ББСБ
 • Хайпеймэнт солюшнс
 • Ард кредит ББСБ
 • Инвескор хэтэвч ББСБ
 • Неткапитал Финанс Корпораци ББСБ
Карт
 • Шууд оролцогч
 • Хас банк
 • ХААН банк
 • Худалдаа хөгжлийн банк
 • Төрийн банк
 • Голомт банк
 • Голомт
 • Хайпеймэнт солюшнс