A-
A
A+

History of bank liquidation and resolution

Монгол Улс 1991 онд хоёр шатлалтай банкны тогтолцоонд шилжсэнээс хойш өнөөг хүртэл арилжааны 35 банк үүсэн байгуулагдаж, банк байгуулах тусгай зөвшөөрөл авсан байна. Үүнээс 23 банк нь зах зээлийн эрсдэл, банкны дампуурал, бусад банктай нэгдэх, албадан татан буулгах болон бусад шалтгаанаар үйл ажиллагаагаа зогсоож, 2023 оны эцсийн байдлаар нийт 12 банк үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

Дээрх шийдвэртэй холбоотой мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.