2016.12.02- ЗГҮЦ
Засгийн газрын үнэт цаасны арилжаа

ЗГҮЦ-ны арилжаагаар 12 долоо хоногийн хугацаатай ЗГҮЦ арижааллаа. Дэлгэрэнгүй

2016.12.02- Тайлан мэдээ
Төлбөрийн тэнцлийн 2016/10 сарын урьдчилсан гүйцэтгэл

Урсгал ба хөрөнгийн дансны тэнцэл 453.9 сая ам.долларын алдагдалтай гарч, алдагдлын хэмжээ ... Дэлгэрэнгүй

2016.12.02- Тайлан мэдээ
2016/10 сарын aрилжааны банкуудын зээлийн тайлан

Дэлгэрэнгүй

2016.12.01- Тайлан мэдээ
2016/03 улирлын Монгол Улсын гадаад секторын тойм

2016 оны 3-р улиралд (7-9 сар) урсгал данс 117 сая ам.долларын алдагдалтай, хөрөнгө ба санхүүгийн данс 129 сая ам.долларын алдагдалтай, нийт төлбөрийн тэнцэл 186 сая ам.долларын ... Дэлгэрэнгүй

Архив
Main Image

Item 1 of 1
 

2016.08.10
Д.Болдбаатар: Мөнгөний бодлого аажуу, сангийн бодлого түргэн нөлөөлөх чадвартай
2016.08.02
Ж.Батаа: Монголбанк валютын захын оролцоогоо үргэлжлүүлнэ
2016.06.14
МБДЕ Э.Батшугар: Иргэдэд тараах 300 мянгын эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд Монголбанк оролцохгүй
2016.05.16
Макро эдийн засгийн шинэ тэнцвэрийг хангах хэрэгтэй байна
2016.04.21
Э.БАТШУГАР: Картаар худалдан авалт хийсэн нөхцөлд харилцагчаас шимтгэл авахгүй
2016.04.19
Ц.Мөнхбаяр: Малчны зээл нь экспортын гинжин хэлхээний эхлэлийн цэг, хөшүүрэг болно /www.gogo.mn/
2016.04.15
Д.Моломжамц: Төвбанк унаган боловсон хүчинтэй айл /Зууны мэдээ/
2016.04.14
Б.Батдаваа: Монгол улс уян хатан ханшийн тогтолцоотой /www.gogo.mn/
2016.04.12
П.Эрдэнэтуяа: Монголбанк мэргэшсэн хүний нөөцөөрөө ялгардаг
2016.04.06
Б.Батсүрэн: Засгийн газрын гадаад өр ДНБ-ий 31 хувь /www.medee.mn/
2016.03.31
МБЕЭЗ, ССГ-ын захирал С.Болд: Монгол Улс өрийн менежментийн төлөвлөгөөтэй болсон /www.medee.mn/
2016.03.23
П.Эрдэнэтуяа: Монголбанк бол ил тод /www.gogo.mn/

АрхивИнфляци: 2016/10 сар
График
×
График  
 
Сарын  Оны
эхнээс
  Жилийн
Улаанбаатар -1.2  -1.1  -0.8
Улс -0.7  -0.1  -0.1
Зорилтот < 7%

Эх сурвалж: ҮСХ

 
OСҮИ -0.2  -4.1  -5.6

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч ХХК


Монголбанкнаас зарласан ханш:
2016/12/4
 
  1 USD 2,468.68
  1 EUR 2,634.45
  1 CNY 358.84
  1 GBP 3,116.83
  1 RUB 38.40


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.


Алт, мөнгө (₮/гр*): 2016/12/2
 
Авах Зарах**
Алт 92,034.44 92,193.14
Мөнгө 1,134.71 1,293.41

* 1 трой унци = 31.1034768 гр

** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.

Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш:
2016/12/1
 
МБ-наас худалдан
авах
МБ-нд худалдах
 
2469.50 -
 

Мөнгөний үзүүлэлт: 2016/10 сар
 
Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 2933.9 34.7
М2 мөнгө 11506.3 16.2
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 10-p cap
1038.7 -26.2

Oрон сууцны үнийн индекс:
 
  Индекс
2016/10 cap 1.011
 

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч XXK

 
Монголбанкны хүү:
 
Бодлогын хүү 15.0%
Овернайт репо 18.0%
Овернайт Хадгаламж 14.0%
Репо 17.0%

2016.08.18-нд шинэчлэв.


ТБҮЦ-ны арилжаа:
 
Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
 
12/02 1 15.00 12000 12/05
 
10/28 12 17.00 20000 11/01

БХЗ-ын хүү: 2016/10 сар
 
Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 14.95      1 саp 15.56
Репо 15.85      2 саp -
Зээл -      3 саp -
Хадгаламж  14.19      3-6c 15
Овернайт 15.79     
 
ЖДХ 15.51      ЖДХ 15.51

Цаг үеийн ярилцлага, нэвтрүүлгүүд

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00