2016.04.21
Э.БАТШУГАР: Картаар худалдан авалт хийсэн нөхцөлд харилцагчаас шимтгэл авахгүй
2016.04.19
Ц.Мөнхбаяр: Малчны зээл нь экспортын гинжин хэлхээний эхлэлийн цэг, хөшүүрэг болно /www.gogo.mn/
2016.04.15
Д.Моломжамц: Төвбанк унаган боловсон хүчинтэй айл /Зууны мэдээ/
2016.04.14
Б.Батдаваа: Монгол улс уян хатан ханшийн тогтолцоотой /www.gogo.mn/
2016.04.12
П.Эрдэнэтуяа: Монголбанк мэргэшсэн хүний нөөцөөрөө ялгардаг
2016.04.06
Б.Батсүрэн: Засгийн газрын гадаад өр ДНБ-ий 31 хувь /www.medee.mn/
2016.03.31
МБЕЭЗ, ССГ-ын захирал С.Болд: Монгол Улс өрийн менежментийн төлөвлөгөөтэй болсон /www.medee.mn/
2016.03.23
П.Эрдэнэтуяа: Монголбанк бол ил тод /www.gogo.mn/
2016.03.11
Эко-5 хувь 15-аас хэрэгжинэ /www.sonin.mn/
2016.02.24
П.Сүхбаатар: Жижиг мөнгөн дэвсгэртүүд үнэгүйдэж байна /www.zaluu.com/
2016.02.24
Төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш энэ онд тогтвортой байна /www.news.mn/
2016.02.23
М.Нургул: Иргэдэд энгийн бас сонирхолтой байдлаар санхүүгийн мэдлэг олгоно /www.mminfo.mn/

Архив
Инфляци: 2016/03 сар
График
×
График  
 
Сарын  Оны
эхнээс
  Жилийн
Улаанбаатар 0.3  1.5  1.1
Улс 0.5  1.7  1.7
Зорилтот < 7%

Эх сурвалж: ҮСХ


Монголбанкнаас зарласан ханш:
2016/5/1
 
  1 USD 2,011.84
  1 EUR 2,290.78
  1 CNY 310.46
  1 GBP 2,944.13
  1 RUB 31.23


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.


Алт, мөнгө (₮/гр*): 2016/4/29
 
Авах Зарах**
Алт 80,948.85 81,142.66
Мөнгө 927.07 1,120.88

* 1 трой унци = 31.1034768 гр

** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.

Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш:
2016/4/28
 
МБ-наас худалдан
авах
МБ-нд худалдах
 
- -
 

Мөнгөний үзүүлэлт: 2016/03 сар
 
Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 2360.7 -4.4
М2 мөнгө 10113.7 2.1
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 02-p cap
1197.3 -12.1

Oрон сууцны үнийн индекс:
 
  Индекс
2016/03 cap 1.045
 

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч XXK

 
Монголбанкны хүү:
 
Бодлогын хүү 12.0%
Овернайт репо 14.0%
Овернайт Хадгаламж 10.0%
Репо 12.5%

2016.01.14-нд шинэчлэв.


ТБҮЦ-ны арилжаа:
 
Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
 
04/29 1 12.00 81350 05/02
 
04/11 4 12.40 54000 05/09

БХЗ-ын хүү: 2016/03 сар
 
Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 12.13      1 саp 12.53
Репо 13.11      2 саp 13.00
Зээл -      3 саp -
Хадгаламж  13.34      3-6c 14.00
Овернайт 12.00     
 
ЖДХ 12.55      ЖДХ 12.55

Цаг үеийн ярилцлага, нэвтрүүлгүүд

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00