A-
A
A+

Монголбанкнаас зарласан валютын ханш

${ lastRateDateString } өдрийн хаалтын ханш
өдрийн хаалтын ханш ${ lastRateDateString }
${ item.code }
${ item.name }
${ item.value | currency }
${ item.changeValue | currency }
${ lastRateDate } ${item.code} ${item.name} ${ item.value | currency }

*- Дараагийн өдрийн хаалтын ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.

Огноо ${ listData[currencySelect].code } - ${ listData[currencySelect].name }
${ moment(item.RATE_DATE).format("YYYY-MM-DD") } ${item[currencySelect] ? item[currencySelect] : 'Мэдээлэл байхгүй байна' }

${showResultText}