A-
A
A+

Банкны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

1. Банкны зөвшөөрлийн гэрчилгээний мэдээлэл:

Банкны нэр Гэрчилгээний дугаар Бүртгэлийн дугаар Олгосон огноо
1 ХААН банк 02 06 1991.12.05
2 Худалдаа хөгжлийн банк 08 13 1993.05.29
3 Голомт банк 25 16 1995.03.06
4 Хас банк 24 32 2001.12.27
5 Төрийн банк 26 33 2009.11.23
6 Тээвэр хөгжлийн банк 12 19 1997.01.22
7 Ариг банк 14 22 1997.10.21
8 Чингис хаан банк 21 21 2003.10.31
9 Капитрон банк 22 30 2001.11.12
10 Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк 23 31 2001.11.20
11 Богд банк 27 - 2014.12.17
12 М банк 29 39 2022.02.09