A-
A
A+

Зоосон мөнгөн тэмдэгт

banknotes/c500f.gif banknotes/c500f.gif

500 төгрөг

1994 - Соёмбо

banknotes/c200f.gif banknotes/c200f.gif

200 төгрөг

1994 - Соёмбо

banknotes/c100f.gif banknotes/c100f.gif

100 төгрөг

1994 - Соёмбо

banknotes/c50f.gif banknotes/c50f.gif

50 төгрөг

1994 - Соёмбо

banknotes/c20f.gif banknotes/c20f.gif

20 төгрөг

1994 - Соёмбо

500 төгрөг

Цутгуулсан он 1994
Гүйлгээнд орсон он 1994
Диаметр /мм/ 22.0
Жин /грамм/ 1.7
Зузаан /мм/ 6.0
Материал Хөнгөн цагаан
Нүүрэн талын зураг Соёмбо
Ирмэг Milled

200 төгрөг

Цутгуулсан он 1994
Гүйлгээнд орсон он 1994
Диаметр /мм/ 25.0
Жин /грамм/ 1.7
Зузаан /мм/ 6.2
Материал Хөнгөн цагаан
Нүүрэн талын зураг Соёмбо
Ирмэг Milled

100 төгрөг

Цутгуулсан он 1994
Гүйлгээнд орсон он 1994
Диаметр /мм/ 22.0
Жин /грамм/ 1.5
Зузаан /мм/ 3.84
Материал Хөнгөн цагаан
Нүүрэн талын зураг Соёмбо
Ирмэг Milled

50 төгрөг

Цутгуулсан он 1994
Гүйлгээнд орсон он 1994
Диаметр /мм/ 23.0
Жин /грамм/ 1.8
Зузаан /мм/ 1.68
Материал Хөнгөн цагаан
Нүүрэн талын зураг Соёмбо
Ирмэг Milled

20 төгрөг

Цутгуулсан он 1994
Гүйлгээнд орсон он 1994
Диаметр /мм/ 17.5
Жин /грамм/ 1.5
Зузаан /мм/ 0.78
Материал Хөнгөн цагаан
Нүүрэн талын зураг Соёмбо
Ирмэг Milled