A-
A
A+

Цаасан мөнгөн тэмдэгт

banknotes/20000f.png banknotes/20000b.png

20000 төгрөг

2006 - Чингис хааны хөрөг

2006 - Төрийн есөн хөлт цагаан туг

banknotes/10000f.png banknotes/10000b.png

10000 төгрөг

1995 - Чингис хааны хөрөг

1995 - Эртний Хархорин хотын дотоод талбайн дүрс

banknotes/5000f.png banknotes/5000b.png

5000 төгрөг

1995 - Чингис хааны хөрөг

1995 - Эртний Хархорин хотын дотоод талбайн дүрс

banknotes/1000f.png banknotes/1000b.png

1000 төгрөг

1993 - Чингис хааны хөрөг

1993 - Гэр тэрэг

banknotes/500f.png banknotes/500b.png

500 төгрөг

1993 - Чингис хааны хөрөг

1993 - Гэр тэрэг

banknotes/100f.png banknotes/100b.png

100 төгрөг

1993 - Сүхбаатарын хөрөг

1993 - Адуун сүрэг

banknotes/50f.png banknotes/50b.png

50 төгрөг

1993 - Сүхбаатарын хөрөг

1993 - Адуун сүрэг

banknotes/20f.png banknotes/20b.png

20 төгрөг

1993 - Сүхбаатарын хөрөг

1993 - Адуун сүрэг

banknotes/10f.png banknotes/10b.png

10 төгрөг

1993 - Сүхбаатарын хөрөг

1993 - Адуун сүрэг

banknotes/5f.png banknotes/5b.png

5 төгрөг

1993 - Сүхбаатарын хөрөг

1993 - Адуун сүрэг

banknotes/1f.png banknotes/1b.png

1 төгрөг

1993 - Арслан

1993 - Соёмбо

20000 төгрөг

Анх хэвлүүлсэн он 2006
Гүйлгээнд орсон он 2019
Хэмжээ /мм/ 72x150
Үндсэн өнгө Ногоон
Нүүрэн талын зураг Чингис хааны хөрөг
Ар талын зураг Төрийн есөн хөлт цагаан туг
Нууцлал Тусгай гэрлээр харахад Чингис хааны хөрөг гэрэлтэн тодроно.
Холограмм дардас дотор Соёмбо, 20000-тын тоо солонгорч үзэгдэнэ.
Дэвсгэртийн дэвсгэр зураг, ялангуяа 20000 гэсэн нэрлэсэн үнэ нь гарт мэдэгдэхээр товгор хийгдсэн.
Дэвсгэр зургийн зүүн доод талын босоо хэвтээ ирмэгийн дагуу "MONGOLBANK" гэсэн үгийг маш жижгээр бичсэн.
Гэрлийн эсрэг барьж харахад Чингис Хааны хөрөг, "МОНГОЛБАНК" гэсэн үгний товчлол болох "МБ" үсгүүд усан хээгээр тодорч харагдана.
Налуугаас харахад дөрвөн морьтон баатрын дүрс, дэвсгэр өнгө нь дөрвөн хэсэгт тодорч үзэгдэнэ.
Гурван мм-ийн өргөнтэй тасалдаж харагдах металл утсан дээр "MONGOLBANK" гэсэн үг болон Соёмбо солигдож харагдана.
Гэрлийн эсрэг барьж харахад дэвсгэртийн хоёр талд байрлах дугуй дүрс зөрүүгүй давхцана.
Тусгай гэрлээр харахад дэвсгэрт металл ялтсан ширхэгтэй харагдана

10000 төгрөг

Анх хэвлүүлсэн он 1995
Гүйлгээнд орсон он 2021
Хэмжээ /мм/ 72x150
Үндсэн өнгө Улбар шар ба ногоон
Нүүрэн талын зураг Чингис хааны хөрөг
Ар талын зураг Эртний Хархорин хотын дотоод талбайн дүрс
Нууцлал Металл утас.
Серийн дугаар 2 үсэг 7 тоотой 2 өнгөтэй нэг нь хэт ягаан гэрлээр шарахад гэрэглтэнэ.
Усан хээгээр бүтээсэн Чингис хааны хөрөг.
Зуйван дугуй дотор гэрлийн ойлтод морь унаж сэлэм барьсан баатрын дүрс болон дэвсгэртийн үнэ солигдож үзэгдэнэ.
Ар өврийн бүх талбайн хээ угалзад офсет скайнер, фото хувилагчийн эсрэг хийц хийсэн.
Хэт ягаан туяанд гэрэлтэнэ.
Нүдэнд үл үзэгдэх бичил үсгэн шугаманд "Mongol Bank" гэсэн бичиг гарна.
Үндсэн хээ, тоо үсгүүдийг гарт тэмтрэгдэхээр товгор хэвлэсэн.
Хэт ягаан гэрлээр шарахад дэвсгэртийн үнэ 10000 гэж тодорно.
Дэвсгэртийн 2 талд байгаа дугуй дүрс заавал давхцаж харагдана

5000 төгрөг

Анх хэвлүүлсэн он 1995
Гүйлгээнд орсон он 2018
Хэмжээ /мм/ 72x150
Үндсэн өнгө Улбар улаан
Нүүрэн талын зураг Чингис хааны хөрөг
Ар талын зураг Эртний Хархорин хотын дотоод талбайн дүрс
Нууцлал Металл утас.
Серийн дугаар нь хэт ягаан гэрлээр шарахад гэрэлтэнэ.
Усан хээгээр бүтээсэн Чингис хааны хөрөг.
Зуйван дугуй дотор гэрлийн ойлтод морь унаж сэлэм барьсан баатрын дүрс болон дэвсгэртийн үнэ солигдож үзэгдэнэ.
Ар өврийн бүх талбайн хээ угалзад офсет скайнер, фото хувилагчийн эсрэг хийц хийсэн.
Хэт ягаан туяанд гэрэлтэнэ.
Нүдэнд үл үзэгдэх бичил үсгэн шугаманд "MongolBank" гэсэн бичиг гарна.
Үндсэн хээ, тоо үсгүүдийг гарт тэмтрэгдэхээр товгор хэвлэсэн.
Хэт ягаан гэрлээр шарахад дэвсгэртийн үнэ 5000 гэж тодорно.
Дэвсгэртийн 2 талд байгаа дугуй дүрс заавал давхцаж харагдана

1000 төгрөг

Анх хэвлүүлсэн он 1993
Гүйлгээнд орсон он 2017
Хэмжээ /мм/ 72x150
Үндсэн өнгө Хөх
Нүүрэн талын зураг Чингис хааны хөрөг
Ар талын зураг Гэр тэрэг
Нууцлал Металл утас.
Серийн дугаар нь хэт ягаан гэрлээр шарахад гэрэлтэнэ.
Усан хээгээр бүтээсэн Чингис хааны хөрөг.
Зуйван дугуй дотор гэрлийн ойлтод морь унаж сэлэм барьсан баатрын дүрс болон дэвсгэртийн үнэ солигдож үзэгдэнэ.
Ар өврийн бүх талбайн хээ угалзад офсет скайнер, фото хувилагчийн эсрэг хийц хийсэн.
Хэт ягаан туяанд гэрэлтэнэ.
Нүдэнд үл үзэгдэх бичил үсгэн шугаманд "MongolBank" гэсэн бичиг гарна.
Үндсэн хээ, тоо үсгүүдийг гарт тэмтрэгдэхээр товгор хэвлэсэн.
Хэт ягаан гэрлээр шарахад дэвсгэртийн үнэ 5000 гэж тодорно.
Дэвсгэртийн 2 талд байгаа дугуй дүрс заавал давхцаж харагдана

500 төгрөг

Анх хэвлүүлсэн он 1993
Гүйлгээнд орсон он 2020
Хэмжээ /мм/ 70x145
Үндсэн өнгө Шар ногоон ба шар хүрэн
Нүүрэн талын зураг Чингис хааны хөрөг
Ар талын зураг Гэр тэрэг
Нууцлал Металл утас.
Серийн дугаар нь хэт ягаан гэрлээр шарахад гэрэлтэнэ.
Усан хээгээр бүтээсэн Чингис хааны хөрөг.
Зуйван дугуй дотор гэрлийн ойлтод морь унаж сэлэм барьсан баатрын дүрс болон дэвсгэртийн үнэ солигдож үзэгдэнэ.
Ар өврийн бүх талбайн хээ угалзад офсет скайнер, фото хувилагчийн эсрэг хийц хийсэн.
Хэт ягаан туяанд гэрэлтэнэ.
Нүдэнд үл үзэгдэх бичил үсгэн шугаманд "MongolBank" гэсэн бичиг гарна.
Үндсэн хээ, тоо үсгүүдийг гарт тэмтрэгдэхээр товгор хэвлэсэн.
Хэт ягаан гэрлээр шарахад дэвсгэртийн үнэ 5000 гэж тодорно.
Дэвсгэртийн 2 талд байгаа дугуй дүрс заавал давхцаж харагдана

100 төгрөг

Анх хэвлүүлсэн он 1993
Гүйлгээнд орсон он 2020
Хэмжээ /мм/ 68x140
Үндсэн өнгө Ягаан хүрэн
Нүүрэн талын зураг Сүхбаатарын хөрөг
Ар талын зураг Адуун сүрэг
Нууцлал Металл утас.
Серийн дугаар нь хэт ягаан гэрлээр шарахад гэрэлтэнэ.
Усан хээгээр бүтээсэн Чингис хааны хөрөг.
Зуйван дугуй дотор гэрлийн ойлтод морь унаж сэлэм барьсан баатрын дүрс болон дэвсгэртийн үнэ солигдож үзэгдэнэ.
Ар өврийн бүх талбайн хээ угалзад офсет скайнер, фото хувилагчийн эсрэг хийц хийсэн.
Хэт ягаан туяанд гэрэлтэнэ.
Нүдэнд үл үзэгдэх бичил үсгэн шугаманд "MongolBank" гэсэн бичиг гарна.
Үндсэн хээ, тоо үсгүүдийг гарт тэмтрэгдэхээр товгор хэвлэсэн.
Хэт ягаан гэрлээр шарахад дэвсгэртийн үнэ 5000 гэж тодорно.
Дэвсгэртийн 2 талд байгаа дугуй дүрс заавал давхцаж харагдана

50 төгрөг

Анх хэвлүүлсэн он 1993
Гүйлгээнд орсон он 2019
Хэмжээ /мм/ 66x135
Үндсэн өнгө Хүрэн
Нүүрэн талын зураг Сүхбаатарын хөрөг
Ар талын зураг Адуун сүрэг
Нууцлал Металл утас.
Серийн дугаар нь хэт ягаан гэрлээр шарахад гэрэлтэнэ.
Усан хээгээр бүтээсэн Чингис хааны хөрөг.
Зуйван дугуй дотор гэрлийн ойлтод морь унаж сэлэм барьсан баатрын дүрс болон дэвсгэртийн үнэ солигдож үзэгдэнэ.
Ар өврийн бүх талбайн хээ угалзад офсет скайнер, фото хувилагчийн эсрэг хийц хийсэн.
Хэт ягаан туяанд гэрэлтэнэ.
Нүдэнд үл үзэгдэх бичил үсгэн шугаманд "MongolBank" гэсэн бичиг гарна.
Үндсэн хээ, тоо үсгүүдийг гарт тэмтрэгдэхээр товгор хэвлэсэн.
Хэт ягаан гэрлээр шарахад дэвсгэртийн үнэ 5000 гэж тодорно.
Дэвсгэртийн 2 талд байгаа дугуй дүрс заавал давхцаж харагдана

20 төгрөг

Анх хэвлүүлсэн он 1993
Гүйлгээнд орсон он 2020
Хэмжээ /мм/ 64x130
Үндсэн өнгө Хар улаан
Нүүрэн талын зураг Сүхбаатарын хөрөг
Ар талын зураг Адуун сүрэг
Нууцлал Металл утас.
Серийн дугаар нь хэт ягаан гэрлээр шарахад гэрэлтэнэ.
Усан хээгээр бүтээсэн Чингис хааны хөрөг.
Зуйван дугуй дотор гэрлийн ойлтод морь унаж сэлэм барьсан баатрын дүрс болон дэвсгэртийн үнэ солигдож үзэгдэнэ.
Ар өврийн бүх талбайн хээ угалзад офсет скайнер, фото хувилагчийн эсрэг хийц хийсэн.
Хэт ягаан туяанд гэрэлтэнэ.
Нүдэнд үл үзэгдэх бичил үсгэн шугаманд "MongolBank" гэсэн бичиг гарна.
Үндсэн хээ, тоо үсгүүдийг гарт тэмтрэгдэхээр товгор хэвлэсэн.
Хэт ягаан гэрлээр шарахад дэвсгэртийн үнэ 5000 гэж тодорно.
Дэвсгэртийн 2 талд байгаа дугуй дүрс заавал давхцаж харагдана

10 төгрөг

Анх хэвлүүлсэн он 1993
Гүйлгээнд орсон он 2020
Хэмжээ /мм/ 61x125
Үндсэн өнгө Хар ногоон
Нүүрэн талын зураг Сүхбаатарын хөрөг
Ар талын зураг Адуун сүрэг
Нууцлал Металл утас.
Серийн дугаар нь хэт ягаан гэрлээр шарахад гэрэлтэнэ.
Усан хээгээр бүтээсэн Чингис хааны хөрөг.
Зуйван дугуй дотор гэрлийн ойлтод морь унаж сэлэм барьсан баатрын дүрс болон дэвсгэртийн үнэ солигдож үзэгдэнэ.
Ар өврийн бүх талбайн хээ угалзад офсет скайнер, фото хувилагчийн эсрэг хийц хийсэн.
Хэт ягаан туяанд гэрэлтэнэ.
Нүдэнд үл үзэгдэх бичил үсгэн шугаманд "MongolBank" гэсэн бичиг гарна.
Үндсэн хээ, тоо үсгүүдийг гарт тэмтрэгдэхээр товгор хэвлэсэн.
Хэт ягаан гэрлээр шарахад дэвсгэртийн үнэ 5000 гэж тодорно.
Дэвсгэртийн 2 талд байгаа дугуй дүрс заавал давхцаж харагдана

5 төгрөг

Анх хэвлүүлсэн он 1993
Гүйлгээнд орсон он 2008
Хэмжээ /мм/ 59x120
Үндсэн өнгө Тод улаан
Нүүрэн талын зураг Сүхбаатарын хөрөг
Ар талын зураг Адуун сүрэг
Нууцлал Металл утас.
Серийн дугаар нь хэт ягаан гэрлээр шарахад гэрэлтэнэ.
Усан хээгээр бүтээсэн Чингис хааны хөрөг.
Зуйван дугуй дотор гэрлийн ойлтод морь унаж сэлэм барьсан баатрын дүрс болон дэвсгэртийн үнэ солигдож үзэгдэнэ.
Ар өврийн бүх талбайн хээ угалзад офсет скайнер, фото хувилагчийн эсрэг хийц хийсэн.
Хэт ягаан туяанд гэрэлтэнэ.
Нүдэнд үл үзэгдэх бичил үсгэн шугаманд "MongolBank" гэсэн бичиг гарна.
Үндсэн хээ, тоо үсгүүдийг гарт тэмтрэгдэхээр товгор хэвлэсэн.
Хэт ягаан гэрлээр шарахад дэвсгэртийн үнэ 5000 гэж тодорно.
Дэвсгэртийн 2 талд байгаа дугуй дүрс заавал давхцаж харагдана

1 төгрөг

Анх хэвлүүлсэн он 1993
Гүйлгээнд орсон он 2019
Хэмжээ /мм/ 57x115
Үндсэн өнгө Тод хүрэн
Нүүрэн талын зураг Арслан
Ар талын зураг Соёмбо
Нууцлал Металл утас.
Серийн дугаар нь хэт ягаан гэрлээр шарахад гэрэлтэнэ.
Усан хээгээр бүтээсэн Чингис хааны хөрөг.
Зуйван дугуй дотор гэрлийн ойлтод морь унаж сэлэм барьсан баатрын дүрс болон дэвсгэртийн үнэ солигдож үзэгдэнэ.
Ар өврийн бүх талбайн хээ угалзад офсет скайнер, фото хувилагчийн эсрэг хийц хийсэн.
Хэт ягаан туяанд гэрэлтэнэ.
Нүдэнд үл үзэгдэх бичил үсгэн шугаманд "MongolBank" гэсэн бичиг гарна.
Үндсэн хээ, тоо үсгүүдийг гарт тэмтрэгдэхээр товгор хэвлэсэн.
Хэт ягаан гэрлээр шарахад дэвсгэртийн үнэ 5000 гэж тодорно.
Дэвсгэртийн 2 талд байгаа дугуй дүрс заавал давхцаж харагдана