A-
A
A+

Орон нутаг дахь хэлтэс

ДАРХАН-УУЛ
Захирал: Г.Гэрэлхүү
Утас: 70377629
Факс: 70378855
Эмэйл хаяг: mb_20@mongolbank.mn
ОРХОН
Захирал: С.Долгорсүрэн
Утас: 70350666
Факс: 70350666
Эмэйл хаяг:
ДОРНОГОВЬ
Захирал: С.Алтанбаатар
Утас: 70522683
Факс: 70522439
Эмэйл хаяг: mb_45@mongolbank.mn
ӨМНӨГОВЬ
Захирал: Э.Жугарсүрэн
Утас: 70532929
Факс: 70533223
Эмэйл хаяг: mb_60@mongolbank.mn
Бидний тухай