A-
A
A+

Терроризмтой тэмцэхтэй холбоотой хууль, эрх зүй

 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль


Энэхүү хуулиар мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах эрх зүйн үндсийг бий болгох зорилготой.

Бидний тухай