A-
A
A+

Төлбөрийн үйлчилгээний зөвшөөрлийн тухай

Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийн дагуу Монголбанкнаас дараах байгууллагууд холбогдох зөвшөөрлийг авсан.

Монголбанк эдгээр зөвшөөрөлтэй этгээдийн үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж, газар дээрх шалгалтыг жилд нэгээс доошгүй удаа хийн, тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангуулан ажилладаг.

  • Төлбөрийн карт гаргах, хүлээн авах зөвшөөрлийг 12 банк, Ашид капитал ББСБ ХХК, Гурван зуун жар файнанс ББСБ ХХК, Бонум ХХК
  • Төлбөрийн карт хүлээн авах зөвшөөрлийг Хайпэй ХХК, Сангийн яам, Дата бэйнк ХХК, Нэгди Процессор ХХК
  • Төлбөрийн карт гаргах зөвшөөрлийг Ардкредит ББСБ ХК
  • Төлбөр тооцооны төлөөлөгчийн үүрэг гүйцэтгэх зөвшөөрлийг Хас банк, Голомт банк
  • Төлбөрийн картын процессорын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг Гурван зуун жар файнанс ББСБ ХХК, Худалдаа хөгжлийн банк, Дата бэйнк ХХК, ККТТ ХХК, М чат ХХК, М ХХК, Хасбанк, Гэрэгэ системс ХХК
  • Хөдөлгөөнт банкны процессорын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг Мост финтек ХХК, ККТТ ХХК
  • Цахим мөнгө гаргах зөвшөөрлийг Мобифинанс ББСБ ХХК, Супер ап хэтэвч ХХК, Ардкредит ББСБ ХК, ТОКИ ББСБ ХХК, Инвескор хэтэвч ББСБ ХХК, Хайпэй ХХК, Нэт капитал финанс корпораци ББСБ ХХК, Дата бэйнк ХХК
  • Картын клирингийн систем ажиллуулах зөвшөөрлийг Худалдаа хөгжлийн банк (дэд гишүүдийн хооронд).
  • Аутсорсингийн үйлчилгээ авах зөвшөөрлийг ККТТ ХХК, Голомт банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Хас банк, Хаан банк, Капитрон банк, Ариг банк, Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк, Төрийн банк, Богд банк, Тээвэр хөгжлийн банк, Мобифинанс ББСБ ХХК, Нэткапитал финанс корпораци ББСБ ХХК, Супер Ап хэтэвч ХХК

Монголбанкнаас зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхэлж буй хуулийн этгээдийн мэдээллийг энд дарж харна уу.