A-
A
A+

Захирлуудын зөвлөлийн гишүүд

Б.Лхагвасүрэн     Монголбанкны Ерөнхийлөгч
Г.Дөлгөөн     Монголбанкны Тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгч
Г.Энхтайван     Монголбанкны Дэд Ерөнхийлөгч
Г.Пүрэвсүрэн     Тамгын газрын захирал
Д.Ган-Очир     Монголбанкны Ерөнхий эдийн засагч
Н.Батсайхан     Ерөнхийлөгчийн эдийн засгийн зөвлөх
Б.Баярдаваа     Мөнгөний бодлогын газрын захирал
А.Энхжин     Нөөцийн удирдлага, санхүүгийн зах зээлийн газрын захирал
Э.Анар     Төлбөр тооцооны газрын захирал
Бидний тухай