A-
A
A+

Мөнгөний бодлогын xopooны гишүүд

МОНГОЛБАНКНЫ УДИРДЛАГА:

Б.Лхагвасүрэн     Монголбанкны Ерөнхийлөгч
Г.Дөлгөөн     Монголбанкны Тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгч
Г.Энхтайван     Монголбанкны Дэд Ерөнхийлөгч

ОРОН ТООНЫ БУС ГИШҮҮД:

Ц.Мөнхбаяр     УИХ-ын даргын эдийн засгийн зөвлөх
Ц.Батсүх     СЭЗИС-ийн экономиксийн тэнхимийн профессор
Ч.Хашчулуун     Монгол Улсын Их Сургууль, Эдийн засгийн тэнхимийн профессор