A-
A
A+

Мөнгөний бодлогын xopooны гишүүд

МОНГОЛБАНКНЫ УДИРДЛАГА:

...
Б.Лхагвасүрэн

Монголбанкны Ерөнхийлөгч

...
Г.Дөлгөөн

Монголбанкны Тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгч

...
Г.Энхтайван

Монголбанкны Дэд Ерөнхийлөгч

ОРОН ТООНЫ БУС ГИШҮҮД:

...
Ц.Мөнхбаяр

УИХ-ын даргын эдийн засгийн зөвлөх

...
Ц.Батсүх

СЭЗИС-ийн экономиксийн тэнхимийн профессор

...
Ч.Хашчулуун

Монгол Улсын Их Сургууль, Эдийн засгийн тэнхимийн профессор