A-
A
A+

Хурал, хэлэлцүүлгийн талаарх мэдээлэл

Хурал, хэлэлцүүлэг Илтгэл Хураангуй Хөтөлбөр
2024-01-18: “Монгол-Британийн хамтын ажиллагаа 60 жилд” Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэл 1   Илтгэл 10

Илтгэл 2   Илтгэл 11

Илтгэл 3

Илтгэл 4

Илтгэл 5

Илтгэл 6

Илтгэл 7

Илтгэл 8

Илтгэл 9

- -
2023-10-27: Монгол-Солонгосын хамтын ажиллагааны эрдэм шинжилгээний хурал 

Илтгэл 1   Илтгэл 10

Илтгэл 2   Илтгэл 11

Илтгэл 3   Илтгэл 12

Илтгэл 4   Илтгэл 13

Илтгэл 5   Илтгэл 14

Илтгэл 6

Илтгэл 7

Илтгэл 8

Илтгэл 9

- Хөтөлбөр
2023-09-12: Банкны салбарын ажилтны зөвлөгөөн - 2023 Илтгэл 1 - -
2023-09-08: "Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2024 онд баримтлах үндсэн чиглэл"-ийн төслийг олон нийтэд нээлттэй танилцуулах хэлэлцүүлэг Илтгэл 1
Илтгэл 2
- Хөтөлбөр
2023-07-10: Mongolia Economic forum-2023: Project pitch event Presentation - -
2022-10-25: "Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2023 онд баримтлах үндсэн чиглэл"-ийн төслийг олон нийтэд танилцуулах хэлэлцүүлэг Төсөл
Илтгэл 1
Илтгэл 2
Илтгэл 3
- Хөтөлбөр
2022-10-19: Монгол Улс, ОХУ-ын банк хоорондын дугуй ширээний тавдугаар уулзалт Presentation - 1
Presentation - 2 Presentation - 3 Presentation - 4 Presentation - 5
Presentation - 6
Presentation - 7
Presentation - 8
Presentation - 9
Presentation (Монгол)
Presentation (Россий)
Участиники заседания
- Хөтөлбөр
Программа
2022-09-12: Монголын бизнесийн зөвлөлийн "Мэдлэг хуваалцах уулзалт" Илтгэл - 1 - -
2022-09-10: "Тогтвортой хөгжлийн зорилго" нээлттэй өдөрлөг Төлбөрийн систем
Товхимол 2022 он
Үндэсний брэнд Т карт
Тайлан - Төлбөрийн систем
Тайлан - Хөдөлгөөнт банк
- -
2022-08-12: "Уур амьсгалын өөрчлөлт, тогтвортой ногоон санхүүжилт" үндсэн чиглэлийн заалтын талаарх хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
- Хөтөлбөр
2022-08-11: Үндсэн чиглэлийн заалтын талаарх хэлэлцүүлэг: "Уул уурхайн бус экспорт, аж үйлдвэржилтийг дэмжих дунд хугацааны бодлого" Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
- Хөтөлбөр
2022-06-22: Үндэсний төлбөрийн системийн зөвлөлийн хурал Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Товхимол
Стратеги
- -
2022-06-21: "Монгол-Хятадын эдийн засаг, худалдааны хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв" олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
Илтгэл - 5
Илтгэл - 6
Илтгэл - 7
Илтгэл - 8
Илтгэл - 9
Илтгэл - 10
Илтгэл - 11
- -
2021-10-26: Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2022 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төслийн танилцуулга Нээлтийн үг
Илтгэл
- -
2021-09-08: "Уул уурхайн бус экспортын өнөөгийн байдал, тулгарч буй асуудлууд" цахим уулзалт Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
- -
2021-09-06: "Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2022 онд баримтлах үндсэн чиглэл"-ийн төсөлд шинээр тусгагдсан заалтын хүрээнд хийгдсэн судалгааны ажлыг танилцуулах хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1 |
Илтгэл - 2 |
Илтгэл - 3 |
Илтгэл - 4 |
Илтгэл - 5 |
Илтгэл - 6 |
Илтгэл - 7 |
Илтгэл - 8 |
Дүгнэлт
- Хөтөлбөр
2021-06-23: Мөнгөний бодлогын мэдэгдлийг танилцуулах хэвлэлийн хурал Мөнгөний бодлогын мэдэгдлийг танилцуулах хэвлэлийн хурлыг нээж Монголбанкны Ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэнгийн хэлсэн үг
Илтгэл
- -
2021-05-18: Санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төслийг танилцуулах хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
Илтгэл - 5
- Хөтөлбөр
2021-03-04: Ерөнхий сайдын банкны салбарынхантай хийх өглөөний уулзалт Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
- -
2020-10-09: "Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэл"-ийн төслийг олон нийтэд танилцуулах хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
- Хөтөлбөр
2020-01-31: Эдийн засгийн бодлогын чуулган - 2020 Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
Илтгэл - 5
- Хөтөлбөр
2019-12-12: "ҮНДЭСНИЙ ТООЦОО-2019" сэдэвт хурал Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 5
- Хөтөлбөр
2019-11-29: "ГАДААД ВАЛЮТЫН НӨӨЦ" сэдэвт хурал Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
- Хөтөлбөр
2019-10-22: "Хөрөнгө оруулалтын орчин: Тогтвортой байдал" сэдэвт олон улсын бага хурал Илтгэл - 1 (Мон)
Илтгэл - 1 (Eng)
Илтгэл - 2 (Мон)
Илтгэл - 2 (Eng)
Илтгэл - 3 (Мон)
Илтгэл - 4 (Мон)
Илтгэл - 5 (Мон)
Илтгэл - 5 (Eng)
Илтгэл - 6 (Мон)
Илтгэл - 6 (Eng)
Илтгэл - 7 (Мон)
Илтгэл - 7 (Eng)
- Хөтөлбөр (Мон)
Хөтөлбөр (Eng)

Оролцогчдын танилцуулга (Мон)
Оролцогчдын танилцуулга (Eng)
2019-09-30: Үндэсний төлбөрийн системийн зөвлөлийн хурал Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
- -
2019-09-17: "Төлбөрийн тэнцэл ба гадаад өр" онол практикийн бага хурал Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
Илтгэл - 5
Илтгэл - 6
Хураангуй -
2019-05-21: "Гадаад худалдаа, хөрөнгө оруулалтын орчин ба сорилт" Илтгэл - 1
Илтгэл - 2 | (Word)
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
Илтгэл - 5
Илтгэл - 6
- Хөтөлбөр
2019-04-19: "Эдийн засгийн бодлогын чуулган - 2019" Нээлтийн үг
Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
- Хөтөлбөр
2019-03-12: "Эдийн засгийн өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага-2019" эрдэм шинжилгээний хурал Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
Илтгэл - 5
Илтгэл - 6
Илтгэл - 7
Илтгэл - 8
Илтгэл - 9
Илтгэл - 10
Илтгэл - 11
Илтгэл - 12
- Хөтөлбөр
2019-02-22: "Тинк Банк 2019 – Мөнгө, санхүүгийн орчин" сэдэвт хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
Илтгэл - 5
Илтгэл - 6
- Хөтөлбөр
2018-11-16: "Зээлийн хүүг бууруулах арга замууд" сэдэвт хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
Илтгэл - 5
- Хөтөлбөр
2018-10-31: "Глобал орчин: Эдийн засгийн бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд" сэдэвт хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Хураангуй Хөтөлбөр
2018-09-28: "Mонгол улсын гадаад худалдааны бодлогод анхаарах асуудлууд" сэдэвт хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1 Хураангуй Хөтөлбөр
2018-09-24: "Зээлийн хүүг бууруулах эрхзүйн орчин, ОУ-ын туршлага" сэдэвт хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Хураангуй Хөтөлбөр
2018-05-22: "2017 онд хэрэгжүүлсэн мөнгөний бодлогын хэрэгжилт, түүний үр дүн" сэдэвт хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1 - Хөтөлбөр
2018-03-20: "Зээлийн хүүг бууруулах стратеги" сэдэвт хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1 Хураангуй Хөтөлбөр
2018-03-20: "Эдийн засгийн өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага" сэдэвт хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
Илтгэл - 5
Илтгэл - 6
Илтгэл - 7
Илтгэл - 8
Илтгэл - 9
Илтгэл - 10
Илтгэл - 11
Илтгэл - 12
Илтгэл - 13
Илтгэл - 14
Илтгэл - 15
Илтгэл - 16
- Хөтөлбөр
2018-02-12: "Улаанбаатарын зөвшилцөл" сэдэвт xэлэлцүүлэг Илтгэл - 1 Хураангуй Хөтөлбөр
2018-01-19 - 2018-01-20: "Эдийн засгийн бодлогын анхдугаар чуулган": Эдийн засгийн бодлогын сорилт, чиг хандлага Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Хураангуй Хөтөлбөр
2017-12-05: "Төв банкны алдагдал, өөрийн хөрөнгө" сэдэвт хэлэлцүүлэг - Хураангуй Хөтөлбөр
2017-10-27: "Орон сууц худалдан авах боломжийн индекс, Монгол улсын моргейжийн зах зээлийн хөгжил" сэдэвт хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1 Хураангуй -
2017-09-27: "Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил санхүүжилтийн байдал" сэдэвт хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1 Хураангуй -
Бидний тухай