A-
A
A+

Цахилгаан эрчим хүчний үнийн өөрчлөлтийн бусад бараа бүтээгдэхүүн болон ерөнхий үнийн түвшинд үзүүлэх шууд ба дам нөлөө

Мягмар, 2024 оны Нэгдүгээр сарын 9 | Судалгааны товхимол - Бусад | MN
  • Зохиогч:
    Г.Алтанзул, Н.Ургамалсувд

Дараах холбоосоор татна уу: татах