A-
A
A+

Хөдөлмөрийн орлого ба боловсролын зөрүү

Мягмар, 2024 оны Нэгдүгээр сарын 9 | Судалгааны товхимол - Хөдөлмөрийн эдийн засаг | MN
  • Зохиогч:
    Б.Дуламзаяа, Д.Мядаг

Дараах холбоосоор татна уу: татах