A-
A
A+

Инфляцын богино хугацааны төсөөлөлд GARCH бүлгийн загварууд ашиглах нь

Мягмар, 2024 оны Нэгдүгээр сарын 9 | Судалгааны товхимол - Математик, тоон шинжилгээний аргачлал | MN
  • Зохиогч:
    Л.Лхагважаргал

Дараах холбоосоор татна уу: татах