A-
A
A+

Худалдан авах ажиллагаа

Холбоо барих утас:

311015 - Удирдлага, төлөвлөлтийн газар, Төсвийн ахлах мэргэжилтэн О.Бадамцоо

311039 - Тамгын газар, Худалдан авалтын мэргэжилтэн С.Цэцэгсүрэн