Монголбанк
2017.12.27:
Д.Баянзул: Гадаад валютын улсын нөөц 2.9 тэрбум ам.долларт хүрлээ
2017.12.15:
Х.Батчулуун: Монгол Улс мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тогтолцоогоо олон улсын жишигт нийцүүлэх ёстой
2017.12.14:
Н.Баяртсайхан: Эдийн засгийн сэргэлт банк, санхүүгийн реформоос хамаарна
2017.12.13:
Монголбанкны хэвлэлийн хурлаас 2017.11.22
2017.11.20:
Б.Эрдэнэхуяг: Хуулийн өөрчлөлтөөр Монголбанкны бие даасан, хараат бус байдлын түвшин 80 хувьд хүрнэ
2017.11.16:
Монголбанкны Ерөнхийлөгч Н.Баяртсайхан: 2018 он бол эдийн засгийн реформуудаа хийх цаг
2017.11.10:
Монголбанкны хэвлэлийн хурлаас... /2017.10.20/
2017.11.08:
Б.Баярдаваа: Монголбанк нийлүүлэлтийн шинжтэй инфляцийг бууруулах зорилгоор мөнгөний бодлогыг хатууруулахгүй
2017.10.26:
Б.Түмэнцэнгэл: Гадаад өр төлбөрүүдээ амжилттай шийдвэрлэсэн нь төгрөгт итгэх итгэлд эерэг нөлөөтэй
2017.10.19:
Монголбанкны Ерөнхийлөгч Н.Баяртсайхан: Эдийн засагт бий болсон эерэг өөрчлөлтүүдээ бататгах нь чухал байна
2017.10.18:
АЗИЙН ТОГТВОРТОЙ ӨСӨЛТ, ТУЛГАРЧ БУЙ СОРИЛТУУД
2017.10.16:
М.Нургул: Эдийн засгийг тогтвортой байлгахад санхүүгийн боловсрол чухал
2017.10.11:
Монголбанкны хэвлэлийн хурлаас... 2017.09.15
2017.10.03:
Эдийн засгийг энгийнээр - Бодлогын хүү гэж юу вэ?
2017.09.28:
Б.Түмэнцэнгэл: Биткойн бол зохицуулалтгүй, өндөр эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт
2017.09.27:
Д.Ган-Очир: Монголбанк мөнгөний болон хяналт шалгалтын бодлогуудаа ашиглаад зээлийн хүүг бууруулна
2017.09.22:
Эдийн засгийг энгийнээр: Төрөөс хэрэгжүүлдэг эдийн засгийн бодлого
2017.09.20:
Криптовалют ба Төв банкны ирээдүй
2017.09.19:
Судалгааны ажлын тойм: Aлтны зах зээлийн төлөв байдлын судалгаа
2017.09.07:
Монголбанкны хэвлэлийн хурлаас... 2017.08.25
2017.08.31:
Эдийн засгийг энгийнээр: Төв банк юу хийдэг вэ?
2017.08.31:
П.Эрдэнэтуяа: Өнгөрсөн жил Монголбанкинд 18 тонн алт тушаагдсан, энэ жил өсөх хандлагатай байна.
2017.08.07:
Монголбанкны хэвлэлийн хурлаас... 2017.07.25
2017.08.07:
Эдийн засагчид ямар хэрэгтэй вэ?
2017.08.07:
Р.Саранцэцэг: Иргэдийн мөнгөн дэвсгэртэд хандах хандлага тодорхой хэмжээгээр өөрчлөгдсөн
2017.08.01:
Монголбанкны хэвлэлийн хурлаас... 2017.06.15
2017.07.24:
Мөнгө, мөнгөний бодлогын өнөө ба ирээдүй
2017.07.05:
Г.Даваахүү: Мөнгө угаах, терроризмийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хуулийн хэрэгжилтийг эрсдэлд суурилсан арга хэлбэрт шилжүүлсэн
2017.07.05:
Н.M.Никифорова: Монголын мөнгөн дэвсгэртийг судлах надад үнэхээр их сонирхолтой байсан
2017.06.19:
Тѳв банкны зорилт: Яагаад инфляци вэ?
2017.06.19:
Д.Чойжамц: Төгрөгийг уул овоонд өргөхгүй байх нь зохистой
2017.06.13:
Л.Дондог: Монголбанк алдагдалтай ажилласан байна
2017.06.13:
Монгол Улсын албан ёсны анхны мөнгөн тэмдэгт
2017.06.13:
Н.Баяртсайхан: Эдийн засгийн өсөлт хөгжил, тогтвортой байдалд чиглэсэн бодлогын шийдвэр гаргахаар ажиллаж байна
2017.06.13:
Л.Дондог: Монголбанк алдагдалтай ажилласан байна
2017.06.08:
Зэсийн зах зээлийн орчин
2017.06.08:
Н.Батсайхан: Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын эрх зүйн зохицуулалтыг улам боловсронгуй болгоно
2017.06.06:
Төв банкны олон нийттэй харилцах харилцааны хувьсал
2017.06.06:
Хөвсгөл аймагт ипотекийн зээлийн санхүүжилтэд 1.9 тэрбум төгрөг хуваарилагдсан
2017.06.05:
Монголбанкны хэвлэлийн хурлаас... 2017.05.26
2017.06.05:
Монголбанкны Ерөнхийлөгч Н.Баяртсайхан: Цаашид гадаад валютын ханштай холбоотой эрсдэл буурсан нөхцөлд мөнгөний бодлогыг зөөлрүүлэх бололцоо бүрдэнэ
2017.05.10:
М.Энхтөр: Төв банкны үндсэн зорилтыг дэлхийн жишигт нийцүүлэх хуулийн өөрчлөлт хийнэ
2017.05.05:
Монголбанкны хэвлэлийн хурлаас ... /2017.04.21/
2017.05.02:
Валют арилжааны цахим талбар нээгдсэнээр спот ханш тогтоно
2017.05.02:
МТГЗ Р.Саранцэцэг: Нэг ширхэг муудсан мөнгөн дэвсгэртийн төлөө нэлээд хэдэн “төгрөг” зарлагаддаг
2017.04.10:
НИЙЛ САКЕР: Xөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлбэл зээлийн хүү буурна
2017.04.03:
Төв банкны хариуцлагыг өндөржүүлнэ
2017.03.30:
Асуулт, хариулт: Монголбанкны хэвлэлийн хурлаас...2017.03.22
2017.03.29:
Б.Батдаваа: Гадаад өрийн дарамт буурч, гадаад валютын нөөц нэмэгдэнэ
2017.03.27:
Гадаад өр, төлбөрийн асуудлыг амжилттай шийдвэрлэсний эдийн засгийн ач холбогдол
2017.03.15:
Банкны секторт огцом өөрчлөлт авчирч буй шинэчлэлүүд
2017.03.07:
Э.Анар: Төв банкнаас төлбөрийн системд хяналт тавих эрх үүргийг хуульчлах зайлшгүй шаардлага гарч байна
2017.03.07:
С.Ганбаяр: Банкууд зээлдэгчээ бодитойгоор үнэлж, зээлдэгчийн санхүүгийн хэрэгцээг хангах шаардлагатай
2017.03.06:
Олон улсын валютын сан: 70 жилийн шинэчлэлт
2017.02.03:
Б.Лхагважав: Сайн мөнгөний бодлогын үр нөлөөг улам дээшлүүлдэг зүйл нь Төв банкны олон нийттэй харилцах үйл ажиллагаа юм
2017.02.03:
Д.Аюуш: Төв банк олон нийттэй харилцах харилцаагаа шинэ шатанд гаргана
2017.02.01:
Монголбанкны бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр судалгаанд үндэслэдэг
2017.01.30:
Газрын тосны үнийн хэлбэлзлийн 40 жилийн түүх: Яагаад нефтийн үнэ одоо ч биднийг гайхшруулж болох вэ?
2017.01.19:
Н.Баяртсайхан: Би төв банкны бие даасан байдлаа хамгаална
2017.01.12:
Монгол Улсын түлш, шатахууны үнэ, түүний бүтэц
2017.01.11:
Гадаадын банк төлөөлөгчийн газраа нээж байгаа нь Монголын нэр хүндэд эерэгээр нөлөөлнө
2017.01.10:
Н.Баяртсайхан: Монгол Улс Активын удирдлагын компанитай болно
2017.01.04:
Монголын эдийн засаг дахь зээлийн тасалдлын шинж тэмдэг
2016.12.22:
Дэлхийн аль ч улс оронд баримталдаг том зарчим бол Төв банкны бие даасан байдал юм
2016.12.15:
Монгол Улсын гадаад валютын зах зээлийн 3 онцлог
2016.12.13:
Монголбанкны алт худалдан авалтын үйл ажиллагаа
2016.12.12:
Н.Баяртсайхан: Иргэдийг орон сууцжуулах бодлого үргэлжлэн хэрэгжиж байна
2016.12.12:
Н.Баяртсайхан: Төрийн мөнгөний бодлого эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулахад бүхэлдээ чиглэнэ
2016.12.12:
Д.Ариунаа: Валютын захын дэд бүтцийг хөгжүүлснээр ханш савлах эрсдэл багасна
2016.11.28:
Монголбанк төсөвтэй адилтгах үйл ажиллагаанд оролцохгүй
2016.11.24:
Ханшийн өсөлт ба урт хугацааны шийдэл
2016.11.15:
Үргэлжилсэн дефляци: Болж л өгвөл “тэнгэрт хадчихдаг” үнэ яав?
2016.11.14:
Н.Ургамалсувд: Ирэх онд мөнгөний бодлогыг зөөлрүүлэх орон зай төсвийн бодлогоос шууд хамаарна
2016.11.14:
Б.Лхагважав: Монголбанк ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг хэлэлцэж байна
2016.10.21:
Б.Батдаваа: Төв банк уян хатан ханшаар валютын нөөцөө хамгаалдаг
2016.10.21:
Б.Aлтанцэцэг: “Иргэдэд ямар ч үед үнэн, бодитой мэдээлэл хүргэх ёстой. Ингэх үүрэг нь ч засгийн газар, бодлогын газруудад байдаг”
2016.10.12:
Б. Отгонтөгс: Төсвийн дарамтыг бууруулах боломж байна уу? БАЙНА!
2016.10.11:
Төсөв болон өрийн тогтвортой байдал
2016.10.07:
Алт тушаалт 34 хувиар өсчээ
2016.10.06:
Бодлогын зээл
2016.10.05:
Эцсийн зээлдүүлэгчийн үүрэг
2016.10.04:
Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханш суларсны эдийн засагт үзүүлэх нөлөө
2016.10.03:
Төсөв, төлбөрийн тэнцлийн хос алдагдал
2016.09.28:
Б.Түмэнцэнгэл: 1948 хүний таван хувийн зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэж өгөхөөр болсон
2016.09.26:
Дефляци: Шалтгаан нь юу байв?
2016.09.23:
Ц.Батсүх: Мөнгөний бодлогын шийдвэр үр дүнгээ өгсөн
2016.09.23:
Грек маягийн хямралын “загвар”
2016.09.22:
МБГ-ын захирал Б.Баярдаваа: Бодлогын хүүг бууруулах нь төсвийн бодлогоос хамаарна
2016.09.14:
Д.Төрбат: “Зээлээ хугацаа хэтрүүлж төлсөн бол зээл олгохгүй гэсэн хууль байхгүй”
2016.08.31:
Монголбанкны Ерөнхий эдийн засагч, Ерөнхийлөгчийн зөвлөх Д.Ган-Oчир: Бодлогын хүүг өсгөсөн нь гарцаагүй сонголт байсан /Өдрийн сонин/
Дээш буцах

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.