Монголбанк

Буцах

Мөнгөний статистикт оруулсан өөрчлөлтүүд

Монголбанкны 2009 оны санхүүгийн тайланг баталгаажуулсан хөндлөнгийн аудитын Эрнст энд Янг Монгол Аудит компаниас өгсөн зөвлөмжийн дагуу Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалыг үндэслэн Монголбанкны тэнцэлд 2010 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдөр тохируулгын гүйлгээ хийсэн болно.

Мөнгө санхүүгийн статистикийг нэгтгэх олон улсын стандартын дагуу мөнгөний статистикт өөрчлөлт хийхдээ өмнөх хугацаа буюу 2009.12-2010.06 сар хүртэлх хугацааны холбогдох үзүүлэлтийг нөхөн өөрчилсөн.

Монголбанкны статистикийн бюллетенийн Мөнгөний тоймд Гадаад цэвэр актив, Хөтөлбөрийн зээлийн эх үүсвэр, Өөрийн хөрөнгө, Бусад зүйл (цэвэр), нийт актив болон нийт пассив зэрэг үзүүлэлтүүд буурсан байна.

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.