Монголбанк

Буцах

Гадаад валютын улсын нийт албан нөөц, сая ам. доллараар

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Эсвэл сараар сонгох: 
select


Гадаад валютын албан нөөцийг олон нийтэд 3 сарын хоцрогдолтой мэдээлдэг байсныг өөрчлөн, 2014 оны 7 дугаар сараас эхлэн 1 сарын хоцрогдолтой зарлаж байхаар болов
Он, сар Нийт албан нөөц Сарын өөрчлөлт, % Оны эхнээс, % Жилийн өөрчлөлт, %
2018/12 3541.6 1.83 17.74 17.74
2018/11 3477.9 1.88 15.62 51.81
2018/10 3413.6 17.96 13.48 101.47
2018/09 2894.0 1.40 -3.79 77.87
2018/08 2854.1 -3.35 -5.12 78.47
2018/07 2952.9 -1.22 -1.83 116.68
2018/06 2989.4 -8.20 -0.62 126.58
2018/05 3256.3 9.26 8.25 163.77
2018/04 2980.2 -0.09 -0.92 142.10
2018/03 2983.1 0.67 -0.83 168.93
2018/02 2963.2 5.67 -1.49 182.85
2018/01 2804.3 -6.77 -6.77 151.07
2017/12 3008.1 31.30 132.04 132.04


Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.