Монголбанк

Буцах

Гадаад валютын улсын нийт албан нөөц, сая ам. доллараар

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Эсвэл сараар сонгох: 
select


Гадаад валютын албан нөөцийг олон нийтэд 3 сарын хоцрогдолтой мэдээлдэг байсныг өөрчлөн, 2014 оны 7 дугаар сараас эхлэн 1 сарын хоцрогдолтой зарлаж байхаар болов
Он, сар Нийт албан нөөц Сарын өөрчлөлт, % Оны эхнээс, % Жилийн өөрчлөлт, %
2021/11 4165.2 -0.86 -8.14 7.63
2021/10 4201.2 0.49 -7.34 12.84
2021/09 4180.9 -5.71 -7.79 13.06
2021/08 4433.9 -3.12 -2.21 21.41
2021/07 4576.7 -3.28 0.94 26.40
2021/06 4731.8 -3.02 4.36 33.07
2021/05 4879.1 -0.26 7.61 52.33
2021/04 4891.6 2.45 7.88 27.25
2021/03 4774.6 5.80 5.30 16.62
2021/02 4512.8 3.33 -0.47 3.24
2021/01 4367.5 -3.68 -3.68 0.14
2020/12 4534.2 17.17 4.27 4.27
2020/11 3869.9 3.95 -11.01 -3.62


Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.