Монголбанк

Буцах

Гадаад валютын улсын нийт албан нөөц, сая ам. доллараар

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Эсвэл сараар сонгох: 
select


Гадаад валютын албан нөөцийг олон нийтэд 3 сарын хоцрогдолтой мэдээлдэг байсныг өөрчлөн, 2014 оны 7 дугаар сараас эхлэн 1 сарын хоцрогдолтой зарлаж байхаар болов
Он, сар Нийт албан нөөц Сарын өөрчлөлт, % Оны эхнээс, % Жилийн өөрчлөлт, %
2019/06 4101.4 10.67 15.56 37.20
2019/05 3706.0 -1.41 4.42 13.81
2019/04 3759.0 2.69 5.91 26.13
2019/03 3660.4 1.07 3.14 22.71
2019/02 3621.6 -0.09 2.04 22.22
2019/01 3624.8 2.13 2.13 29.26
2018/12 3549.1 1.83 17.99 17.99
2018/11 3485.4 2.10 15.87 52.13
2018/10 3413.6 17.96 13.48 101.47
2018/09 2894.0 1.40 -3.79 77.87
2018/08 2854.1 -3.35 -5.12 78.47
2018/07 2952.9 -1.22 -1.83 116.68
2018/06 2989.4 -8.20 -0.62 126.58


Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.