Монголбанк

Буцах

Гадаад валютын улсын нөөц, сая ам. доллараар

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Эсвэл сараар сонгох: 
select


Он, сар Нийт улсын нөөц Сарын өөрчлөлт, % Оны эхнээс, % Жилийн өөрчлөлт, %
2022/08 2695.6 -6.36 -38.26 -39.20
2022/07 2878.6 -7.06 -34.07 -37.10
2022/06 3097.2 -0.93 -29.06 -34.54
2022/05 3126.3 -5.69 -28.39 -35.92
2022/04 3314.8 -0.12 -24.08 -32.24
2022/03 3318.6 -9.94 -23.99 -30.49
2022/02 3684.9 -6.60 -15.60 -18.35
2022/01 3945.1 -9.64 -12.99 -9.67
2021/12 4366.1 4.82 -3.71 -3.71
2021/11 4165.2 -0.86 -8.14 7.63
2021/10 4201.2 0.49 -7.34 12.84
2021/09 4180.9 -5.71 -7.79 13.06


Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.