Монголбанк

Буцах

Гадаад валютын улсын нийт албан нөөц, сая ам. доллараар

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Эсвэл сараар сонгох: 
select


Гадаад валютын албан нөөцийг олон нийтэд 3 сарын хоцрогдолтой мэдээлдэг байсныг өөрчлөн, 2014 оны 7 дугаар сараас эхлэн 1 сарын хоцрогдолтой зарлаж байхаар болов
Он, сар Нийт албан нөөц Сарын өөрчлөлт, % Оны эхнээс, % Жилийн өөрчлөлт, %
2020/09 3697.8 1.25 -14.96 -7.22
2020/08 3652.0 0.86 -16.02 -0.99
2020/07 3620.7 1.82 -16.74 0.05
2020/06 3555.9 11.02 -18.23 -13.30
2020/05 3202.8 -16.68 -26.35 -13.58
2020/04 3844.2 -6.11 -11.60 2.27
2020/03 4094.2 -6.34 -5.85 11.85
2020/02 4371.3 0.22 0.52 20.70
2020/01 4361.6 0.30 0.30 20.33
2019/12 4348.6 8.30 22.53 22.53
2019/11 4015.5 -0.46 13.14 15.21
2019/10 4033.8 1.21 13.66 18.17
2019/09 3985.6 8.05 12.30 37.72


Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.