Буцах

Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш / Своп, форвард

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Огноо Монголбанкнаас худалдан авах Монголбанкинд худалдах
2018/02/20 2398.00 -
Арилжааны хэлбэр: Нэг ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд 2397.46 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 19.5 сая ам.доллар худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 2398.00 төгрөгийн нэг ханштайгаар дуудлага худалдаагаар 4.0 сая ам.долларыг,Банк хоорондын валют арилжааны цахим талбараар 2.0 сая ам.долларыг тус тус нийлүүллээ.
2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд своп, форвард хэлцэл байгуулах санал ирүүлээгүй болно.

2018/02/15 - -
Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд 2396.40 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 10.0 сая ам.доллар худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн дуудлага худалдаанд оролцоогүй болно.
2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд своп, форвард хэлцэл байгуулах санал ирүүлээгүй болно

2018/02/13 - 2402.06
Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд 2401.55 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 54.5 сая ам.доллар худалдах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 2402.06 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар 53.5 сая ам.долларыг худалдан авлаа.
2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд своп, форвард хэлцэл байгуулах санал ирүүлээгүй болно

2018/02/08 - 2410.65
Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд 2408.43 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 12.0 сая ам.доллар худалдан авах, 2409.92 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 29.5 сая ам.доллар худалдах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 2409.64 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 27.5 сая ам.долларыг худалдан авлаа.
2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд 20 сая юанийг Монголбанкнаас худалдан авах своп хэлцлийн санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналыг биелүүлээгүй болно.

2018/02/06 - 2414.84
Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд 2412.08 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 7.8 сая ам.доллар худалдан авах, 2414.62 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 20.0 сая ам.доллар худалдах, мөн 382.60 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 2.0 сая юань худалдах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 2414.84 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар 20.0 сая ам.долларыг худалдан авлаа.
.

2018/02/01 - -
Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд 2412.56 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 5.0 сая ам.доллар худалдан авах, 2417.64 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 23.0 сая ам.доллар худалдах, 381.58 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 5.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн дуудлага худалдаанд оролцоогүй болно.
2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд своп, форвард хэлцэл байгуулах санал ирүүлээгүй болно


Валютын дуудлага худалдааны тухай

Гадаад валютын дуудлага худалдаа нь валютын дотоодын захын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй явуулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, төгрөгийн ханшийн тогтвортой байдлыг хангах, зах зээлийн зарчмаар тодорхойлох зорилгоор Монголбанкнаас захад оролцох арга хэрэгсэл юм.

Монголбанкнаас гадаад валютын дуудлага худалдааг долоо хоног бүрийн Мягмар, Пүрэв гарагуудад тогтмол зохион байгуулдаг ба дуудлага худалдаанд зөвхөн банкны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй, Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй банкууд оролцдог. Харин банк бус санхүүгийн байгууллага, бусад аж ахуйн нэгж, иргэд нь өөрийн харилцагч банкаар дамжуулан дуудлага худалдаанд оролцох боломжтой.

Монголбанкнаас гадаад валютын дуудлага худалдааны арилжааны хэлбэрийг тухайн дуудлага худалдаанаас хамаарч “ялгаатай ханшаар хийх арилжаа”, “нэг ханшаар хийх арилжаа”-ны хэлбэрээс сонгох бөгөөд арилжааны хэлбэрийг урьдчилан зарлахгүй байж болно:

  • Нэг ханшаар хийх арилжаа” нь амжилттай биелсэн банкуудын бүх саналыг хаалтын нэг ханшаар биелүүлэх арилжааг;
  • Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа” нь амжилттай биелсэн банкуудын саналыг тухайн саналын ханшаар биелүүлэх арилжааг тус тус нэрлэнэ.
Монголбанк нь валютын дотоодын захад оролцогчдод аливаа мэдээллийг нээлттэй хүргэхийг дэмжиж ажилладаг бөгөөд энэхүү мэдээллийн эцсийн зорилго нь валютын захын тогтвортой байдал, төгрөгийн ханшийн огцом хэлбэлзлийг үүсгэхгүй байхад чиглэгддэг.

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.