Буцах

Мөнгөний нийлүүлэлт, сая төгрөгөөр

Сонгох: 
select
select


2018 оны 06 сарын байдлаар


 • 1. Нөөц мөнгө 3406216.4
  • сарын өөрчлөлт, % -7.3
  • жилийн өөрчлөлт, % 7.1
  • үүнээс:
  • 1.1. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 931148.7
  • 1.2. Банкуудын харилцах 2478084.6
 • 2. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 931148.7
  • сарын өөрчлөлт, % -0.5
  • жилийн өөрчлөлт, % 1.8
  • үүнээс:
  • 2.1. Касст байгаа мөнгө 288946.7
  • 2.2. Банкнаас гадуурхи мөнгө 642202.1
 • 3. М1 мөнгө 3352854.4
  • сарын өөрчлөлт, % 4.7
  • жилийн өөрчлөлт, % 24.7
  • үүнээс:
  • 3.1. Банкнаас гадуурхи мөнгө 642202.1
  • 3.2. Төгрөгийн харилцах 2710652.3
 • 4. М2 мөнгө 17342874.5
  • сарын % өөрчлөлт 1.7
  • жилийн өөрчлөлт, % 28.9
  • үүнээс:
  • 4.1. М1 3352854.4
  • 4.2. Төгрөгийн хадгаламж 9257893.9
  • 4.3. Гадаад валютын хадгаламж 2498786.9
  • 4.4. Гадаад валютын харилцах 2233339.3

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

 • Санхүүгийн боловсролын апп

  Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.