Монголбанк

Буцах

Мөнгөний нийлүүлэлт, сая төгрөгөөр

Сонгох: 
select
select


2018 оны 11 сарын байдлаар


 • 1. Нөөц мөнгө 4596439.8
  • сарын өөрчлөлт, % 5.6
  • жилийн өөрчлөлт, % 37.0
  • үүнээс:
  • 1.1. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 887763.0
  • 1.2. Банкуудын харилцах 3706617.2
 • 2. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 887763.0
  • сарын өөрчлөлт, % 0.0
  • жилийн өөрчлөлт, % 7.6
  • үүнээс:
  • 2.1. Касст байгаа мөнгө 280038.7
  • 2.2. Банкнаас гадуурхи мөнгө 615031.8
 • 3. М1 мөнгө 3447022.3
  • сарын өөрчлөлт, % 0.1
  • жилийн өөрчлөлт, % 30.6
  • үүнээс:
  • 3.1. Банкнаас гадуурхи мөнгө 615031.8
  • 3.2. Төгрөгийн харилцах 2831990.5
 • 4. М2 мөнгө 18651362.7
  • сарын % өөрчлөлт 1.7
  • жилийн өөрчлөлт, % 25.8
  • үүнээс:
  • 4.1. М1 3447022.3
  • 4.2. Төгрөгийн хадгаламж 9641935.6
  • 4.3. Гадаад валютын хадгаламж 2919003.1
  • 4.4. Гадаад валютын харилцах 2643401.6

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

 • Санхүүгийн боловсролын апп

  Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.