Буцах

Мөнгөний нийлүүлэлт, сая төгрөгөөр

Сонгох: 
select
select


2017 оны 09 сарын байдлаар


 • 1. Нөөц мөнгө 3269759.5
  • сарын өөрчлөлт, % -0.9
  • жилийн өөрчлөлт, % 5.6
  • үүнээс:
  • 1.1. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 878878.8
  • 1.2. Банкуудын харилцах 2393732.3
 • 2. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 878878.8
  • сарын өөрчлөлт, % -2.3
  • жилийн өөрчлөлт, % 10.4
  • үүнээс:
  • 2.1. Касст байгаа мөнгө 262157.5
  • 2.2. Банкнаас гадуурхи мөнгө 616721.2
 • 3. М1 мөнгө 2800400.6
  • сарын өөрчлөлт, % 1.5
  • жилийн өөрчлөлт, % 45.1
  • үүнээс:
  • 3.1. Банкнаас гадуурхи мөнгө 616721.2
  • 3.2. Төгрөгийн харилцах 2183679.3
 • 4. М2 мөнгө 14749712.3
  • сарын % өөрчлөлт 1.5
  • жилийн өөрчлөлт, % 28.8
  • үүнээс:
  • 4.1. М1 2800400.6
  • 4.2. Төгрөгийн хадгаламж 7427740.6
  • 4.3. Гадаад валютын хадгаламж 2601558.9
  • 4.4. Гадаад валютын харилцах 1920012.3

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

 • Санхүүгийн боловсролын апп

  Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.