Буцах

Мөнгөний нийлүүлэлт, сая төгрөгөөр

Сонгох: 
select
select


2017 оны 11 сарын байдлаар


 • 1. Нөөц мөнгө 3354853.3
  • сарын өөрчлөлт, % 8.2
  • жилийн өөрчлөлт, % 3.2
  • үүнээс:
  • 1.1. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 824704.4
  • 1.2. Банкуудын харилцах 2533589.8
 • 2. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 824704.4
  • сарын өөрчлөлт, % -0.9
  • жилийн өөрчлөлт, % 7.3
  • үүнээс:
  • 2.1. Касст байгаа мөнгө 265799.6
  • 2.2. Банкнаас гадуурхи мөнгө 558904.8
 • 3. М1 мөнгө 2639510.8
  • сарын өөрчлөлт, % 0.5
  • жилийн өөрчлөлт, % 43.5
  • үүнээс:
  • 3.1. Банкнаас гадуурхи мөнгө 558904.8
  • 3.2. Төгрөгийн харилцах 2080606.1
 • 4. М2 мөнгө 14821847.0
  • сарын % өөрчлөлт 2.1
  • жилийн өөрчлөлт, % 27.6
  • үүнээс:
  • 4.1. М1 2639510.8
  • 4.2. Төгрөгийн хадгаламж 7904498.5
  • 4.3. Гадаад валютын хадгаламж 2524161.8
  • 4.4. Гадаад валютын харилцах 1753675.9

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

 • Санхүүгийн боловсролын апп

  Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.