Монголбанк

Буцах

Мөнгөний нийлүүлэлт, сая төгрөгөөр

Сонгох: 
select
select


2018 оны 08 сарын байдлаар


 • 1. Нөөц мөнгө 3758442.2
  • сарын өөрчлөлт, % -6.3
  • жилийн өөрчлөлт, % 13.9
  • үүнээс:
  • 1.1. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 927478.8
  • 1.2. Банкуудын харилцах 2834238.3
 • 2. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 927478.8
  • сарын өөрчлөлт, % 1.1
  • жилийн өөрчлөлт, % 3.1
  • үүнээс:
  • 2.1. Касст байгаа мөнгө 283728.2
  • 2.2. Банкнаас гадуурхи мөнгө 643750.6
 • 3. М1 мөнгө 3222364.6
  • сарын өөрчлөлт, % 4.3
  • жилийн өөрчлөлт, % 16.8
  • үүнээс:
  • 3.1. Банкнаас гадуурхи мөнгө 643750.6
  • 3.2. Төгрөгийн харилцах 2578614.0
 • 4. М2 мөнгө 17440956.3
  • сарын % өөрчлөлт 1.3
  • жилийн өөрчлөлт, % 20.1
  • үүнээс:
  • 4.1. М1 3222364.6
  • 4.2. Төгрөгийн хадгаламж 9417751.2
  • 4.3. Гадаад валютын хадгаламж 2640944.7
  • 4.4. Гадаад валютын харилцах 2159895.7

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

 • Санхүүгийн боловсролын апп

  Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.