Буцах

Мөнгөний нийлүүлэлт, сая төгрөгөөр

Сонгох: 
select
select


2018 оны 03 сарын байдлаар


 • 1. Нөөц мөнгө 2911430.3
  • сарын өөрчлөлт, % -2.8
  • жилийн өөрчлөлт, % 5.9
  • үүнээс:
  • 1.1. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 840444.9
  • 1.2. Банкуудын харилцах 2073591.4
 • 2. Гүйлгээнд байгаа мөнгө 840444.9
  • сарын өөрчлөлт, % -1.2
  • жилийн өөрчлөлт, % 6.6
  • үүнээс:
  • 2.1. Касст байгаа мөнгө 264471.3
  • 2.2. Банкнаас гадуурхи мөнгө 575973.6
 • 3. М1 мөнгө 2777378.1
  • сарын өөрчлөлт, % 1.6
  • жилийн өөрчлөлт, % 33.3
  • үүнээс:
  • 3.1. Банкнаас гадуурхи мөнгө 575973.6
  • 3.2. Төгрөгийн харилцах 2201404.5
 • 4. М2 мөнгө 16069225.9
  • сарын % өөрчлөлт 1.0
  • жилийн өөрчлөлт, % 31.8
  • үүнээс:
  • 4.1. М1 2777378.1
  • 4.2. Төгрөгийн хадгаламж 8854040.3
  • 4.3. Гадаад валютын хадгаламж 2513162.4
  • 4.4. Гадаад валютын харилцах 1924645.1

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

 • Санхүүгийн боловсролын апп

  Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.