Монголбанк

Буцах

Монголбанкнаас зарласан ханшийн сарын дундаж хөдөлгөөн

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Эсвэл сараар сонгох: 
select


Огноо USD EUR JPY GBP RUB CNY KRW SGD CAD AUD
2019/01 2,649.68 3,027.41 24.34 3,413.90 39.61 390.38 2.36 1,953.69 1,991.35 1,893.67
2018/12 2,637.35 3,002.43 23.51 3,342.90 39.15 383.03 2.35 1,924.86 1,963.42 1,891.82
2018/11 2581.88 2935.11 22.80 3327.57 38.93 372 2.29 1877.26 1956.57 1872.03
2018/10 2564.14 2947.05 22.72 3338.43 38.95 370.53 2.27 1859.07 1972.25 1822.50
2018/09 2503.31 2919.38 22.36 3266.57 37.03 365.20 2.24 1825.73 1919.70 1802.78
2018/08 2,464.12 2844.82 22.19 3,172.75 37.18 359.65 2.20 1,800.08 1,889.60 1,805.07
2018/07 2,462.83 2,877.93 22.12 3,243.24 39.14 366.54 2.19 1,806.83 1,874.56 1,823.21
2018/06 2,432.30 2,841.01 22.10 3,231.73 38.72 376.12 2.22 1,804.76 1,852.49 1,823.00
2018/05 2,405.19 2,845.57 21.92 3,241.86 38.57 377.39 2.23 1,796.41 1,870.23 1,810.54
2018/04 2,394.65 2,941.41 22.26 3,372.36 39.40 380.11 2.24 1,820.27 1,880.05 1,840.51
2018/03 2,395.37 2,954.35 22.59 3,346.15 41.96 379.08 2.24 1,821.75 1,853.46 1,858.65
2018/02 2,402.90 2,967.65 22.25 3,358.93 42.28 380.19 2.22 1,820.26 1,912.43 1,892.36
2018/01 2,425.77 2,956.10 21.85 3,347.33 42.80 377.34 2.27 1,834.43 1,950.06 1,927.71

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.