Монголбанк

Буцах

Монголбанкнаас зарласан ханшийн сарын дундаж хөдөлгөөн

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Эсвэл сараар сонгох: 
select


Огноо USD EUR JPY GBP RUB CNY KRW SGD CAD AUD
2021/09 2,848.94 3,354.17 25.86 3,914.44 39.09 441.19 2.43 2,114.09 2,250.48 2,086.32
2021/08 2,848.91 3,353.81 25.94 3,932.25 38.72 439.91 2.45 2,102.77 2,262.02 2,080.42
2021/07 2,848.97 3,366.49 25.83 3,928.39 38.58 439.90 2.49 2,101.51 2,273.93 2,110.70
2021/06 2,849.12 3,430.35 25.87 3,993.10 39.27 443.29 2.54 2,135.78 2,330.14 2,176.23
2021/05 2,849.57 3,459.21 26.10 4,011.05 38.50 442.99 2.54 2,141.66 2,348.18 2,210.57
2021/04 2,849.89 3,408.12 26.13 3,945.50 37.45 437.01 2.55 2,135.35 2,278.77 2,193.73
2021/03 2,849.64 3,392.18 26.22 3,950.48 38.29 437.81 2.52 2,122.84 2,265.77 2,196.50
2021/02 2,849.73 3,447.38 27.05 3,951.06 38.34 441.18 2.56 2,146.59 2,245.16 2,210.85
2021/01 2,849.82 3,469.44 27.48 3,886.47 38.35 440.51 2.59 2,149.42 2,239.86 2,201.80
2020/12 2,849.55 3,466.18 27.45 3,828.93 38.42 435.64 2.60 2,138.10 2,223.10 2,145.19
2020/11 2,850.04 3,369.56 27.30 3,760.18 37.03 431.28 2.55 2,113.95 2,176.93 2,069.00
2020/10 2,853.60 3,359.46 27.12 3,704.30 36.77 424.25 2.50 2,099.46 2,160.61 2,035.27
2020/09 2,854.17 3,366.34 27.04 3,702.62 37.60 419.00 2.42 2,090.28 2,160.18 2,065.23

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.