Монголбанк

Буцах

Монголбанкнаас зарласан ханшийн хөдөлгөөн

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Эсвэл сараар сонгох: 
select


Монголбанкнаас зарласан ханшийн хөдөлгөөн
Огноо USD EUR JPY GBP RUB CNY KRW SGD CAD AUD HKD CHF
04/20/2021 2,850.01 3,439.82 26.29 3,986.45 37.48 438.82 2.56 2,148.84 2,280.74 2,224.86 366.99 3,116.47
04/19/2021 2,850.32 3,426.23 26.34 3,955.10 37.33 438.04 2.56 2,140.04 2,283.91 2,213.70 366.79 3,109.67
04/18/2021 2,850.02 3,415.32 26.17 3,918.78 37.70 437.01 2.56 2,135.57 2,276.74 2,206.20 366.91 3,101.22
04/17/2021 2,850.02 3,415.32 26.17 3,918.78 37.70 437.01 2.56 2,135.57 2,276.74 2,206.20 366.91 3,101.22
04/16/2021 2,850.02 3,415.32 26.17 3,918.78 37.70 437.01 2.56 2,135.57 2,276.74 2,206.20 366.91 3,101.22
04/15/2021 2,850.06 3,414.23 26.19 3,931.09 37.02 436.28 2.55 2,135.04 2,282.42 2,209.51 366.95 3,087.82
04/14/2021 2,849.90 3,408.05 26.15 3,928.30 37.65 435.91 2.55 2,130.77 2,269.03 2,188.01 366.92 3,095.70
04/13/2021 2,849.99 3,392.63 26.07 3,918.88 36.91 435.14 2.54 2,124.40 2,265.31 2,168.27 366.62 3,082.57
04/12/2021 2,849.83 3,384.74 26.04 3,916.52 36.85 434.94 2.53 2,123.49 2,268.97 2,169.86 366.41 3,080.06
04/11/2021 2,849.84 3,390.74 26.02 3,905.14 36.96 434.55 2.55 2,124.45 2,263.39 2,169.87 366.44 3,080.91
04/10/2021 2,849.84 3,390.74 26.02 3,905.14 36.96 434.55 2.55 2,124.45 2,263.39 2,169.87 366.44 3,080.91
04/09/2021 2,849.84 3,390.74 26.02 3,905.14 36.96 434.55 2.55 2,124.45 2,263.39 2,169.87 366.44 3,080.91
04/08/2021 2,849.68 3,383.14 26.02 3,915.18 36.97 434.99 2.55 2,125.12 2,259.68 2,173.74 366.30 3,068.63
04/07/2021 2,849.96 3,385.89 25.96 3,934.65 36.64 435.65 2.55 2,129.06 2,260.26 2,176.51 366.17 3,064.47
04/06/2021 2,849.49 3,367.81 25.83 3,953.67 37.33 435.15 2.54 2,126.09 2,272.86 2,174.73 366.43 3,040.43
04/05/2021 2,849.76 3,346.76 25.76 3,943.50 37.20 433.94 2.53 2,117.13 2,266.39 2,170.09 366.49 3,021.69
04/04/2021 2,849.87 3,356.43 25.78 3,943.51 37.45 434.33 2.53 2,120.52 2,269.64 2,171.60 366.49 3,027.27
04/03/2021 2,849.87 3,356.43 25.78 3,943.51 37.45 434.33 2.53 2,120.52 2,269.64 2,171.60 366.49 3,027.27
04/02/2021 2,849.87 3,356.43 25.78 3,943.51 37.45 434.33 2.53 2,120.52 2,269.64 2,171.60 366.49 3,027.27
04/01/2021 2,849.67 3,345.94 25.75 3,928.41 37.61 433.66 2.52 2,117.69 2,266.86 2,156.77 366.53 3,013.93

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.