Монголбанк

Буцах

Монголбанкнаас зарласан ханшийн хөдөлгөөн

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Эсвэл сараар сонгох: 
select


Монголбанкнаас зарласан ханшийн хөдөлгөөн
Огноо USD EUR JPY GBP RUB CNY KRW SGD CAD AUD HKD CHF
01/19/2020 2,746.22 3,058.33 24.92 3,592.61 44.67 400.42 2.37 2,040.59 2,106.97 1,896.95 353.43 2,843.76
01/18/2020 2,746.22 3,058.33 24.92 3,592.61 44.67 400.42 2.37 2,040.59 2,106.97 1,896.95 353.43 2,843.76
01/17/2020 2,746.22 3,058.33 24.92 3,592.61 44.67 400.42 2.37 2,040.59 2,106.97 1,896.95 353.43 2,843.76
01/16/2020 2,744.02 3,060.13 24.95 3,576.83 44.52 398.45 2.37 2,037.97 2,103.34 1,895.57 353.10 2,848.41
01/15/2020 2,742.38 3,050.08 24.95 3,568.11 44.63 398.21 2.37 2,034.86 2,098.95 1,889.36 352.62 2,834.65
01/14/2020 2,742.83 3,055.38 24.95 3,558.55 44.66 398.51 2.37 2,035.19 2,098.57 1,892.42 352.82 2,828.53
01/13/2020 2,741.52 3,049.39 25.01 3,563.98 44.99 397.34 2.37 2,035.88 2,098.85 1,895.62 352.73 2,817.02
01/12/2020 2,738.92 3,042.26 25.00 3,577.99 44.66 395.12 2.36 2,029.21 2,097.18 1,883.28 352.62 2,813.91
01/11/2020 2,738.92 3,042.26 25.00 3,577.99 44.66 395.12 2.36 2,029.21 2,097.18 1,883.28 352.62 2,813.91
01/10/2020 2,738.92 3,042.26 25.00 3,577.99 44.66 395.12 2.36 2,029.21 2,097.18 1,883.28 352.62 2,813.91
01/09/2020 2,738.74 3,044.11 25.04 3,591.58 44.78 395.29 2.36 2,028.25 2,100.82 1,883.02 352.29 2,810.41
01/08/2020 2,737.43 3,052.51 25.25 3,600.40 44.31 394.51 2.34 2,027.50 2,108.31 1,884.04 351.92 2,820.35
01/07/2020 2,737.80 3,059.22 25.28 3,598.70 44.31 394.14 2.35 2,029.58 2,109.90 1,889.22 352.18 2,823.06
01/06/2020 2,736.76 3,055.59 25.32 3,577.77 44.00 392.34 2.34 2,026.25 2,108.44 1,900.82 352.11 2,817.34
01/05/2020 2,735.88 3,051.46 25.35 3,581.95 43.98 392.29 2.34 2,027.10 2,110.37 1,902.67 351.65 2,817.59
01/04/2020 2,735.88 3,051.46 25.35 3,581.95 43.98 392.29 2.34 2,027.10 2,110.37 1,902.67 351.65 2,817.59
01/03/2020 2,735.88 3,051.46 25.35 3,581.95 43.98 392.29 2.34 2,027.10 2,110.37 1,902.67 351.65 2,817.59
01/02/2020 2,734.92 3,065.85 25.14 3,615.56 44.24 392.55 2.36 2,030.76 2,105.89 1,914.58 351.06 2,819.51
01/01/2020 2,734.33 3,063.54 25.17 3,590.31 44.06 392.39 2.37 2,031.22 2,095.03 1,915.95 351.12 2,822.68

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.