Монголбанк

Буцах

Монголбанкнаас зарласан ханшийн хөдөлгөөн

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Эсвэл сараар сонгох: 
select


Монголбанкнаас зарласан ханшийн хөдөлгөөн
Огноо USD EUR JPY GBP RUB CNY KRW SGD CAD AUD HKD CHF
07/21/2019 2,661.76 2,998.21 24.73 3,334.92 42.32 387.22 2.27 1,960.28 2,042.32 1,880.00 341.01 2,709.72
07/20/2019 2,661.76 2,998.21 24.73 3,334.92 42.32 387.22 2.27 1,960.28 2,042.32 1,880.00 341.01 2,709.72
07/19/2019 2,661.76 2,998.21 24.73 3,334.92 42.32 387.22 2.27 1,960.28 2,042.32 1,880.00 341.01 2,709.72
07/18/2019 2,662.10 2,991.80 24.71 3,318.04 42.37 387.10 2.26 1,958.58 2,038.60 1,872.12 340.67 2,701.68
07/17/2019 2,660.75 2,982.43 24.58 3,301.46 42.28 386.75 2.25 1,954.64 2,036.55 1,864.65 340.50 2,691.57
07/16/2019 2,660.69 2,993.01 24.62 3,317.75 42.34 386.96 2.26 1,960.28 2,036.97 1,870.07 340.40 2,702.85
07/15/2019 2,659.50 2,982.50 24.41 3,313.34 41.69 386.31 2.25 1,952.86 2,025.05 1,838.11 340.39 2,680.00
07/14/2019 2,659.50 2,982.50 24.41 3,313.34 41.69 386.31 2.25 1,952.86 2,025.05 1,838.11 340.39 2,680.00
07/13/2019 2,659.50 2,982.50 24.41 3,313.34 41.69 386.31 2.25 1,952.86 2,025.05 1,838.11 340.39 2,680.00
07/12/2019 2,659.50 2,982.50 24.41 3,313.34 41.69 386.31 2.25 1,952.86 2,025.05 1,838.11 340.39 2,680.00
07/11/2019 2,659.50 2,982.50 24.41 3,313.34 41.69 386.31 2.25 1,952.86 2,025.05 1,838.11 340.39 2,680.00
07/10/2019 2,659.50 2,982.50 24.41 3,313.34 41.69 386.31 2.25 1,952.86 2,025.05 1,838.11 340.39 2,680.00
07/09/2019 2,659.34 2,980.59 24.44 3,319.26 41.72 386.46 2.25 1,953.89 2,026.63 1,847.18 340.44 2,676.47
07/08/2019 2,659.07 2,986.67 24.54 3,330.22 41.65 386.25 2.25 1,954.84 2,035.18 1,859.49 341.00 2,685.25
07/07/2019 2,658.59 2,995.70 24.60 3,339.32 41.81 386.50 2.27 1,958.81 2,034.82 1,865.67 341.23 2,693.33
07/06/2019 2,658.59 2,995.70 24.60 3,339.32 41.81 386.50 2.27 1,958.81 2,034.82 1,865.67 341.23 2,693.33
07/05/2019 2,658.59 2,995.70 24.60 3,339.32 41.81 386.50 2.27 1,958.81 2,034.82 1,865.67 341.23 2,693.33
07/04/2019 2,658.65 2,999.75 24.66 3,344.45 41.93 386.87 2.27 1,960.29 2,032.76 1,868.10 341.49 2,696.40
07/03/2019 2,658.11 2,998.61 24.67 3,342.57 41.86 386.07 2.27 1,959.10 2,026.62 1,858.82 340.95 2,694.21
07/02/2019 2,658.24 3,000.75 24.56 3,355.90 42.01 386.77 2.28 1,959.70 2,025.94 1,855.98 340.64 2,692.98
07/01/2019 2,657.92 3,011.95 24.55 3,362.53 42.11 388.43 2.29 1,963.01 2,029.02 1,860.15 340.42 2,701.96

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.