Монголбанк

Буцах

Монголбанкнаас зарласан ханшийн хөдөлгөөн

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Эсвэл сараар сонгох: 
select


Монголбанкнаас зарласан ханшийн хөдөлгөөн
Огноо USD EUR JPY GBP RUB CNY KRW SGD CAD AUD HKD CHF
02/18/2019 2,633.79 2,978.03 23.82 3,399.70 39.77 389.17 2.34 1,942.54 1,990.39 1,883.16 335.60 2,623.43
02/17/2019 2,632.71 2,969.43 23.86 3,371.97 39.48 388.36 2.33 1,937.24 1,977.85 1,865.41 335.48 2,617.53
02/16/2019 2,632.71 2,969.43 23.86 3,371.97 39.48 388.36 2.33 1,937.24 1,977.85 1,865.41 335.48 2,617.53
02/15/2019 2,632.71 2,969.43 23.86 3,371.97 39.48 388.36 2.33 1,937.24 1,977.85 1,865.41 335.48 2,617.53
02/14/2019 2,632.52 2,968.69 23.70 3,384.24 39.50 389.00 2.34 1,938.96 1,987.71 1,875.28 335.46 2,610.85
02/13/2019 2,632.53 2,979.50 23.78 3,396.75 40.07 389.49 2.35 1,941.90 1,991.17 1,874.36 335.43 2,615.27
02/12/2019 2,631.58 2,969.87 23.79 3,387.90 40.05 388.24 2.34 1,937.05 1,981.16 1,863.82 335.30 2,619.79
02/11/2019 2,631.45 2,979.06 23.93 3,397.07 40.06 388.28 2.34 1,939.67 1,980.32 1,867.54 335.34 2,630.40
02/10/2019 2,630.93 3,010.44 23.95 3,442.31 40.13 390.07 2.35 1,944.52 2,008.88 1,904.27 335.33 2,639.11
02/09/2019 2,630.93 3,010.44 23.95 3,442.31 40.13 390.07 2.35 1,944.52 2,008.88 1,904.27 335.33 2,639.11
02/08/2019 2,630.93 3,010.44 23.95 3,442.31 40.13 390.07 2.35 1,944.52 2,008.88 1,904.27 335.33 2,639.11
02/07/2019 2,630.93 3,010.44 23.95 3,442.31 40.13 390.07 2.35 1,944.52 2,008.88 1,904.27 335.33 2,639.11
02/06/2019 2,630.93 3,010.44 23.95 3,442.31 40.13 390.07 2.35 1,944.52 2,008.88 1,904.27 335.33 2,639.11
02/05/2019 2,630.93 3,010.44 23.95 3,442.31 40.13 390.07 2.35 1,944.52 2,008.88 1,904.27 335.33 2,639.11
02/04/2019 2,630.93 3,010.44 23.95 3,442.31 40.13 390.07 2.35 1,944.52 2,008.88 1,904.27 335.33 2,639.11
02/02/2019 2,630.40 3,013.52 24.02 3,443.33 40.17 389.99 2.35 1,948.37 2,009.17 1,907.70 335.22 2,641.76
02/01/2019 2,629.76 3,010.42 24.14 3,447.88 40.05 390.39 2.35 1,949.85 2,000.50 1,906.31 335.18 2,643.77

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.