Монголбанк

Буцах

Статистик мэдээллийг тархаах хуваарь - 2018 он (Урьдчилсан тов)

Бүтээгдэхүүн 2018 он (CAP)
2017.12 1 2 3 4 5 6
Статистикийн бюллетень 26.I 23.II 23.III 23.IV 23.V 22.VI 23.VII
Банкуудын нэгдсэн
балансын гол үзүүлэлтүүд
25.I 23.II 23.III 23.IV 25.V 22.VI 23.VII
Мөнгөний тойм 31.I 28.II 29.III 30.IV 30.V 29.VI 30.VII
Ипотекийн зээлийн тайлан 25.I 23.II 23.III 23.IV 25.V 22.VI 23.VII
Зээлийн нэгдсэн тайлан 25.I 23.II 23.III 23.IV 25.V 22.VI 23.VII
Төлбөрийн тэнцлийн статистик 30.I 28.II 30.III 27.IV 31.V 29.VI 27.VII
Гадаад худалдааны тойм 20.I 20.II 20.III 20.IV 21.V 20.VI 21.VII
Иргэд, жижиг дунд
үйлдвэр эрхлэгчдэд
олгосон зээлийн тайлан
27.I 27.II 27.III 25.IV 25.V 26.VI 25.VII
Харилцах, хадгаламжийн статистик 25.I 23.II 23.III 23.IV 25.V 22.VI 23.VII
Банкны хүү, шимтгэл хураамжийн мэдээ 31.I 28.II 30.III 30.IV 31.V 29.VI 31.VII
Жигнэсэн дундаж хүүний статистик 25.I 23.II 23.III 23.IV 25.V 22.VI 23.VII
Бүтээгдэхүүн 7 8 9 10 11 12
Статистикийн бюллетень 23.VIII 24.IX 23.X 23.XI 21.XII
Банкуудын нэгдсэн
балансын гол үзүүлэлтүүд
24.VIII 24.IX 25.X 23.XI 21.XII
Мөнгөний тойм 30.VIII 28.IX 30.X 30.XI 28.XII
Ипотекийн зээлийн тайлан 24.VIII 24.IX 25.X 23.XI 21.XII
Зээлийн нэгдсэн тайлан 24.VIII 24.IX 25.X 23.XI 21.XII
Төлбөрийн тэнцлийн статистик 31.VIII 28.IX 31.X 30.XI 28.XII 31.I
Гадаад худалдааны тойм 21.VIII 20.IX 19.X 20.XI 20.XII 20.I
Иргэд, жижиг дунд
үйлдвэр эрхлэгчдэд
олгосон зээлийн тайлан
25.VIII 25.IX 25.X 27.XI 25.XII
Харилцах, хадгаламжийн статистик 24.VIII 24.IX 25.X 23.XI 21.XII
Банкны хүү, шимтгэл хураамжийн мэдээ 31.VIII 28.IX 31.X 30.XI 31.XII
Жигнэсэн дундаж хүүний статистик 24.VIII 24.IX 25.X 23.XI 21.XII
Бүтээгдэхүүн 2018 он (УЛИРАЛ)
2017.4 1 2 3 4
Орон нутгийн зээлийн тайлан 30.I 28.IV 28.VII 30.X
Төлбөрийн тэнцлийн статистик 15.V 15.VIII 15.XI 15.II
Гадаад секторын тойм 31.V 31.VIII 30.XI 28.II
Гадаад өрийн статистик 25.V 25.VIII 26.XI 25.II
Гадаад хөрөнгө оруулалтын
позицын тайлан
25.V 25.VIII 26.XI 25.II
Бүтээгдэхүүн ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
Төлбөрийн тэнцлийн статистик 16.IV / 2019
Гадаад хөрөнгө оруулалтын позицын тайлан 30.IV / 2019

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.