Монголбанк

Буцах

 

Удахгүй болох сургалтууд

Бүртгүүлэх

Сургалтын нэр Огноо Эхлэх цаг Хаана
Цахим шуудан ашиглан хийгдэх луйврын гүйлгээ болон цахим луйврын гүйлгээнээс урьдчилан сэргийлэх, энэ чиглэлээрх олон улсын туршлага, типологи 12/7/2021 15 Zoom платформ
Банкны хяналт шалгалт /ОУ-ын сайн туршлагаас/ 11/30/2021 15 Zoom платформ
Монголбанкны хяналт шалгалтын бодлого, журам, аргачлал, банкны салбарт хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 11/23/2021 15 Zoom платформ
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилт, хяналт 11/16/2021 15 Zoom платформ
Цахим мөрийтэй тоглоомын үйл ажиллагаа, холбогдох сэжигтэй гүйлгээний шинж чанар болон энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 11/9/2021 15 Zoom платформ
Эцсийн өмчлөгчийг тодорхойлох аргачлал, анхаарах асуудлууд, түүнийг бүртгэх үйл ажиллагаанд тавигдах Монголбанкны шаардлага - Хэлэлцүүлэг 11/2/2021 15 Zoom платформ
Виртуал хөрөнгийн салбарын зохицуулалтын орчин, банкуудын анхаарах асуудлууд, ФАТФ-ын зөвлөмж, олон улсын туршлага 10/26/2021 15 Zoom платформ
Сүүлийн үеийн шинэ техник, технологи ашиглан хийгдэж буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотойгоор харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагаа болон цаашид анхаарах асуудлууд 10/19/2021 15 Zoom платформ
Банкны системд хэрэгжүүлж буй макро зохистой бодлогын арга хэмжээ 10/12/2021 16 Zoom платформ
Олон улсын банкуудын чиг хандлага, сайн туршлага 10/12/2021 15 Zoom платформ
Зээлийн эрсдэлийн удирдлага 10/5/2021 16 Zoom платформ
Монголбанкнаас баримталж буй МАБ-н шаардлагууд, баримталж буй бодлого, журам 10/5/2021 15 Zoom платформ
Гадаадын улс, орны арилжааны банкуудын мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, туршлага 9/28/2021 15 Zoom платформ
Санхүүгийн тайлан, Монголбанкны сар бүрийн тайлан гаргах арга зүйн сургалт ахисан түвшинд 9/22/2021 15 Zoom платформ
Монгол Улсын Мөнгөн тэмдэгт тэдгээрийн хамгаалалтын элементүүд болон хуурамч мөнгөн тэмдэгт 9/21/2021 16 Zoom платформ
Олон улсын бэлэн мөнгөний чиг хандлага 9/21/2021 15 Zoom платформ


Сургалтанд бүргүүлэх цонх

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
   
 
   

 

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.