Монголбанк

Буцах

Төлбөр тооцооны үндэсний зөвлөлийн товч танилцуулга

Төлбөр тооцооны үндэсний зөвлөл /ТТҮЗ/ нь Монголбанк, Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2008 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 183/167/46 дугаар хамтарсан тушаалаар байгуулагдсан.

 • 1. Үндэсний төлбөр тооцооны системийг боловсронгуй болгож хөгжүүлэх, улмаар эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд системийн оролцогчдын хамтын ажиллагааг бий болгон өргөжүүлэх замаар санхүүгийн системийн эрүүл, тогтвортой байдлыг дэмжих
 • 2. Төлбөр тооцооны системийн оролцогчдын эрх ашиг, сонирхол, үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулж, нэгтгэх, үндэсний төлбөр тооцооны системийг хөгжүүлэх стратегийн бодлогыг тодорхойлох явдал юм.

2009 онд ТТҮЗ-өөс “Монгол улсын төлбөр тооцооны системийг 2009-2014 онд хөгжүүлэх стратеги” баримт бичгийг батлан гаргасан. Энэхүү баримт бичигт “Төлбөр тооцооны системийн стратегийн гол зорилго нь эдийн засаг дахь мөнгөний эргэлтийг хурдасгах, нийт эдийн засаг болон санхүүгийн секторт хийгдэж буй төлбөр тооцоог тасралтгүй, найдвартай, шуурхай гүйцэтгэхэд оршино” гэж заасан.

Мөн, төлбөр тооцоонд оролцогч талуудын хооронд мөнгөн хөрөнгийг солилцох үр ашигтай, найдвартай бүтцийг хөгжүүлэх, технологийн дэвшлийг ашиглан банкны үйлчилгээнд бүрэн хамрагддаггүй болон хөдөө орон нутгийн иргэдэд банк, санхүүгийн бүх төрлийн үйлчилгээг шуурхай хэлбэрээр хүргэж, улмаар бэлэн мөнгөний хэрэглээг багасгаж, бэлэн бус төлбөр тооцоог нийтийн хэрэглээ болгох нь эрхэм зорилго гэж тодорхойлсон.

ТТҮЗ нь дараахь бүрэлдэхүүнтэй байдаг. Үүнд:

 • Төв банк
 • Монголын банкуудын холбоо
 • Банкууд
 • Сангийн яамны Төрийн сангийн газар
 • ҮЦТТТХТ
 • Хөрөнгийн бирж
 • Санхүүгийн зохицуулах хороо
 • Мэдээлэл технологийн байгууллагийн төлөөлөл ба Мэдээлэл Харилцаа Холбоо, Технологийн Газар /ТХХТГ/

Төлбөр тооцооны үндэсний зөвлөл нь жилд 2-оос доошгүй удаа хуралдах бөгөөд зөвлөлийн гишүүн бүр нь хуралд саналын нэг эрхтэй. ТТҮЗ-хурлаас гарсан шийдвэр, саналыг Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Захирлуудын зөвлөлд танилцуулдаг.

Уг зөвлөл нь үндэсний төлбөр тооцооны системийг хөгжүүлэх, үүсч болох эрсдэлийг бууруулахад гол үйл ажиллагаа нь чиглэгдэх ба системийн бодлого, үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлуудыг нарийвчлан судлах, хэлэлцэх, шийдвэр гаргах, шинжилгээ хийх, тайлан бэлтгэх, бодлогын төсөл, санал, загвар, зөвлөмж гаргах зорилгоор ажлын хэсгүүдийг байгуулан үйл ажиллагаа явуулдаг. Нийт 4 ажлын хэсэгтэй. Үүнд:

Стратеги баримт бичиг боловсруулах ажлын хэсэг нь Төв банк, Зөвлөлийн шийдвэрийн дагуу төлбөр тооцооны системийн хэтийн зорилго, бодлогын баримт бичгийн төсөл боловруулж гишүүдэд танилцуулан шийдвэрлүүлж, цаашдын судалгаа, шинжилгээ хийж, төлөвлөлт, загварчлалыг гаргах үүрэгтэй.

Хууль зүйн ажлын хэсэг нь төлбөр тооцооны системийн үйл ажиллагааны эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх зорилгоор хууль, тогтоомж, шаардлага хангаагүй болон хоорондоо үл зохицсон хуулийн заалт зэргийг өөрчлөх, шинэчлэх, санал боловсруулах үүрэгтэй.

Хяналт ба зохицуулалт хариуцсан ажлын хэсэг нь стратегийг хэрэгжүүлэх зорилгын хүрээнд төлбөр тооцооны системийн хяналтыг хийх боломж бүхий бүтцийг хөгжүүлэх үүрэгтэй.

Мэдээллийн технологийн ажлын хэсэг нь төлбөр тооцооны системийн мэдээллийн технологийн дэвшилтэт талуудыг ашиглах, нэвтрүүлэх, системийн аюулгүй, найдвартай, тасралтгүй ажиллагааг хангах боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хамтран ажиллах үүрэгтэй.

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

 • Санхүүгийн боловсролын апп

  Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.