Монголбанк

Буцах

Банкуудын салбар, нэгжүүдийн мэдээлэл

Хөдөө орон нутаг дахь банк санхүүгийн үйлчилгээний байдлыг тогтоох, Монголбанк мэдээллийн сангаа баяжуулах, судалгааны ажилд хэрэглэх зорилгоор 2004 оноос эхлэн орон нутаг дахь банкны салбарын үзүүлэлт бүхий тайланг улирал бүр гаргадаг болсон. Уг тайланд аймгууд дахь банкны салбарын гол үзүүлэлт болох зээл, харилцах, хадгаламжийн үлдэгдэл, хүүний мэдээ, ашиг, алдагдал, боловсон хүчний байдал, салбар, нэгжийн тоо зэрэг мэдээлэл багтдаг.

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.