Монголбанк

Буцах

Арилжааны банкуудын зээлийн тайлан

Банкуудаас иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад олгож буй зээлийн тайланг улирал тутам авч нэгтгэн банкны салбарын нэгдсэн зээлийн тайланг гаргадаг. Тухайн улиралд олгосон, төлөгдсөн зээл, үлдэгдлийг тухайн зээлийг авч буй сектор болох улс, хувийн хэвшил, санхүүгийн байгууллага, иргэд, бусад сектороор ангилахын зэрэгцээ олгосон зориулалтаар нь эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллын дагуу ангилан гаргадаг. Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллыг ҮСХ, Сангийн яамтай хамтран Олон улсын аргачлалын дагуу боловсруулан гаргасан. Мөн олгосон зээлийн дээд доод жилийн хүүний хязгаарыг тусган харуулдаг.


ҮзүүлэлтДавтамж
Банкуудын зээлийн тайлан
   - Зээлийн үлдэгдэл Сараар Улирлаар Жилээр
   - Олгосон зээл Сараар Улирлаар Жилээр
   - Төлөгдсөн зээл Сараар Улирлаар Жилээр
   - Зээлийн дансны тоо Сараар Улирлаар Жилээр
   - Хугацаа, жигнэсэн дундаж Сараар - -
   - Хүү, жигнэсэн дундаж Сараар - -

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.