Монголбанк

Буцах

Иргэд, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч AAH олгосон зээлийн тайлан

Банкуудаас иргэд, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагад олгож буй зээлийн тайланг улирал тутам авч нэгтгэн банкны салбарын нэгдсэн тайланг гаргадаг. Уг тайланд иргэд, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагад тухайн улиралд олгосон, төлөгдсөн зээл, үлдэгдлийг тусган харуулдаг. Мөн тухайн олгосон зээлийн дээд доод жилийн хүүний хязгаарыг тусган харуулдаг.


ҮзүүлэлтДавтамж
Иргэд, ЖДҮ-д олгосон зээлийн тайлан
   - Зээлийн үлдэгдэл Сараар Улирлаар Жилээр
   - Олгосон зээл Сараар Улирлаар Жилээр
   - Төлөгдсөн зээл Сараар Улирлаар Жилээр
   - Зээлийн дансны тоо Сараар Улирлаар Жилээр
   - Хугацаа, жигнэсэн дундаж Сараар - -
   - Хүү, жигнэсэн дундаж Сараар - -

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.