Монголбанк

Буцах

Хүйсээр ангилсан үзүүлэлтүүд

Санхүүгийн хүртээмжийн үзүүлэлтүүдийг жендэрийн тэгш байдалтай уялдуулан тооцон гаргаж байгаа олон улсын жишгээр Монголбанк банкны салбар дахь иргэдийн харилцах, хадгаламж, зээл, банкуудын боловсон хүчин болон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хүйсээр ангилсан тоон мэдээллийг нэгтгэн сум, дүүргээр болон эдийн засгийн үйл ажиллаагааны салбараар танилцуулж байна.

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.