Монголбанк

Буцах

Банкуудын нэгдсэн балансын үзүүлэлтүүд

Банкуудын нэгдсэн тайлан тэнцэл гэдэг нь Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй бүх арилжааны банкны хөрөнгө, өр төлбөр болон өмчийн мэдээллийг тухайн өдрөөр нэгтгэн харуулсан санхүүгийн байдлын илэрхийлэл юм. Нэгдсэн тайлан тэнцлийн актив талд хөрөнгө, харин пассив талд өр төлбөр болон өөрийн хөрөнгийг бүртгэдэг байна:

Актив = Пассив + Өөрийн хөрөнгө

Тухайн банк нь санхүүгийн тайлангаа улирал болгон өдөр тутмын сонин хэвлэлээр дамжуулж иргэд, олон нийтэд мэдээлж байхаар “Банкны тухай” хуульд заасан байдаг.

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.