Монголбанк

Буцах

Мөнгөний статистик мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтүүд

Мөнгөний статистик мэдээлэлд дараах тохиолдолд өөрчлөлт оруулна.

  • Эх сурвалжаас алдаатай мэдээлэл ирүүлсэн, тус мэдээг засч залруулсан,
  • Олон улсын аргачлалыг хэрэгжүүлэх явцыг сайжруулах зорилгоор санхүүгийн хэрэгслийн ангиллыг өөрчилсөн,
  • Мэдээллийн хамрах хүрээг өргөтгөсөн,
  • Эх сурвалж өөрчлөгдсөн.

Дээрх шалтгааны улмаас өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд мэдээллийнхээ доор тодорхой тэмдэглэгээ хийх буюу урьдчилан мэдээлнэ.

Мөнгөний статистик мэдээлэд оруулсан өөрчлөлтүүд

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.