Монголбанк

Буцах

Мөнгөний статистикт оруулсан өөрчлөлтүүд

Зарим банкуудын бүртгэлийг залруулснаас 2012 оны 6, 7 дугаар сарын статисткик мэдээлэлд дараах өөрчлөлтүүдийг оруулав. Банкуудын 2011 оны 12 сараас 2012 оны 5 дугаар сарын нэгдсэн тайлангийн хувийн хэвшлийн зарим зээлийг улсын байгууллагын зээлд залруулан бүртгэв. Өөрчлөлтийг дараах хүснэгтээр харууллаа. Уг өөрчлөлттэй холбоотойгоор Монголбанкны сарын статистик бюллетенийн зээлийн хүснэгтэд доорх өөрчлөлтүүдийг мөн оруулав.

 

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.