Монголбанк

Буцах

Зээлийн статистикт оруулсан өөрчлөлтүүд

Зарим банкуудын алдааг залруулснаас 2012 оны 4 дүгээр улирлын Иргэд, жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд олгосон зээлийн тайланд өөрчлөлт оруулав. 2012 оны 4 дүгээр улиралд иргэдэд олгосон зээл олголт 760787.5 сая төгрөг байсныг 760961.9 сая төгрөг, төлөлт 698497.3 сая төгрөг байсныг 714778.8 сая төгрөг, үлдэгдэл 3074547.6 сая төгрөг байсныг 3074543.3 сая төгрөг болгон тус тус өөрчлөв.

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.