A-
A
A+

Алтны тооцоолуур

Алт худалдан авах үнэ: 260,999.41

Ханшийн огноо: 2024-05-20

Нийт дүн:

${totalAmount}

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр (АМНАТ):

${amnatTax}

Танд очих нийт дүн:

${givenAmount}

3,009.44