A-
A
A+

Алтны тооцоолуур

Алт худалдан авах үнэ: 222,244.72

Ханшийн огноо: 2023-11-28

Нийт дүн:

${totalAmount}

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр (АМНАТ):

${amnatTax}

Танд очих нийт дүн:

${givenAmount}

2,624.36