A-
A
A+

Монголбанкны Ерөнхийлөгч

Б.Лхагвасүрэн

Б.Лхагвасүрэн

Ажлын туршлага


Монголбанкны Ерөнхийлөгч

2019 оноос

Монголбанкны Дэд Ерөнхийлөгч

2016-2019

Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци, Гүйцэтгэх захирал
Монголын Банкны Холбоо, Дэд Ерөнхийлөгч

2013-2016

Монголбанк, Хяналт шалгалтын газрын захирал

2009-2013

Монголбанк, Бүртгэл тооцоо, мэдээлэл технологийн газрын захирал

2001-2009

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны гишүүн

2002 он

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн зөвлөх, Монголбанк

2000-2001

Дэлхийн банк, Вашингтон дахь Зүүн хойд Ази, Номхон далайн орнуудын санхүүгийн сектор, Зөвлөх

1999-2000

Монголбанк, Хяналт шалгалтын газрын захирал

1997-1998

Монголбанк, Мөнгөний бодлогын газар, Ахлах эдийн засагч

1994-1997

Шинжлэх Ухааны Эдийн Засгийн Хүрээлэн, Эрдэм шинжилгээний ажилтан

1989-1994

Боловсрол, мэргэжил


АНУ, Колумбын Их Сургууль, Олон улсын эдийн засгийн харилцааны магистр

1999 он

Монгол Улсын Их Сургууль, Эдийн засгийн сургууль, Эдийн засагч, Бакалавр

1989 он

Шууд удирдах Монголбанкны газар, алба


Бидний тухай