A-
A
A+

МБЕЗ, Ерөнхий эдийн засагч С.Болд: Засгийн газрын бонд макро тогтвортой байдалд эерэгээр нөлөөлнө /Улс төрийн тойм/

2013-01-10 00:00 | Мэдээ