A-
A
A+

Өр, орлогын харьцааг тооцох аргачлал

2021-10-20 00:00 | Тушаал

Дараах холбоосоор татна уу: татах