A-
A
A+

Мөнгө бүслэгч термо цаас нийлүүлэх тухай

Монголбанканд мөнгө бүслэгч термо цаас худалдан авахтай холбогдуулан дараах үзүүлэлтийн дагуу 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн дотор tsetsegsuren@mongolbank.mn хаягт үнийн санал ирүүлнэ үү.
Нэмэлт мэдээллийг 11-311039 утсаар авч болно.

Хүснэгт 1. Мөнгө бүслэгч термо цаасны үзүүлэлт

Барааны нэр

Үзүүлэлт                Тоо ширхэг         Нэгж үнэ             Нийлүүлэх хугацаа
1 Термо цаас /мөнгө бүслэгч/

Урт - 150м  

Өргөн – 40 мм

1200    
2 Термо цаас /мөнгө бүслэгч/

Урт - 150м  

Өргөн – 30 мм
1000