A-
A
A+

Төв байрны фасад будах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн талаар

2023-03-16 08:00 | Зарлал, Бусад зар

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем  /www.tender.gov.mn/-д техникийн гэмтэл гарч, 2023.03.16-ны өдрийн 13:00 цагаас хойш ажиллах боломжгүй болсон тул МБ/202301007 тоот Төв байрны фасад будах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн нээлтийг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулж байна.