A-
A
A+

Дурсгалын зооснууд шинээр худалдаанд гарлаа

Монголбанкнаас эрхлэн гаргадаг франчайз дурсгалын зоосны ээлжит цувралыг танилцуулж байна.  

Үүнд: “Монгол шонхор” 1 унцын мөнгөн зоос, “Монгол шонхор” 1/10 унцын алтан зоос, “Ойн жирх” 1 унцын мөнгөн зоос,  “Mystic wolf” 1 кг-ын мөнгөн зоос, “Фаберже Цараевич” 2 унцын мөнгөн зоос.

 Эдгээр зоосны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг coin.mongolbank.mn сайт болон 11-329677 дугаарын утаснаас тодруулж, худалдан авах боломжтой.

“Монгол шонхор” франчайз зоос:

 • Нэрлэсэн үнэ: 500 төгрөг
 • Жин: 31.1 гр
 • Металл: Мөнгө
 • Сорьц: 0.999
 • Хэмжээ:38.61 мм
 • Цуврал: Wild Mongolia

“Монгол шонхор” франчайз зоос:

 • Нэрлэсэн үнэ: 1’000 төгрөг
 • Жин: 3.11 гр
 • Металл: алт
 • Сорьц: 0.9999
 • Хэмжээ: 16 мм
 • Цуврал: Wild Mongolia

“Ойн жирх” франчайз зоос:

 • Нэрлэсэн үнэ: 500 төгрөг
 • Жин: 31.1 гр
 • Металл: Мөнгө
 • Сорьц: 0.999
 • Хэмжээ:38.61 мм
 • Цуврал: Woodland Spirits

“Mystic wolf” франчайз зоос:

 • Нэрлэсэн үнэ: 20’000 төгрөг
 • Жин: 1 кг
 • Металл: Мөнгө
 • Сорьц: 0.999
 • Хэмжээ: 100 мм
 • Цуврал: Wild Mongolia

“Фаберже Цараевич” франчайз зоос:

 • Нэрлэсэн үнэ: 1’000 төгрөг
 • Жин: 62.2 гр
 • Металл: Мөнгө
 • Сорьц: 0.999
 • Хэмжээ: 38.61 мм
 • Цуврал: Fabergé Eggs